Om du vill annullera eller betala tillbaka studiestöd

Du kan frivilligt annullera eller betala tillbaka studiestöd i följande situationer:

 • Du vill höja din årsinkomstgräns.
 • Du vill minska på antalet stödmånader som beaktas i kontrollen av studieframgången för högskolestudier.
 • Du vill spara stödmånader för högskolestudier.

Du väljer själv vilka stödmånader du annullerar eller betalar tillbaka. Du ska då annullera eller betala tillbaka såväl studiepenningen som ett eventuellt bostadstillägg. Om du för någon månad fått mindre stöd än för de andra kan du välja att betala tillbaka stödet för denna månad.

Oberoende av varför du annullerar eller betalar tillbaka stöd så kommer antalet stödmånader som du har använt att minska, din årsinkomstgräns höjs och du får stödmånaden tillbaka och kan använda den på nytt.

De här reglerna gäller endast studiestöd och de gäller inte allmänt bostadsbidrag.

Om du annullerar studiestöd på förhand kan du inte lyfta studielån eller låneposter för de månader du annullerat, om uttagsdagen infaller efter att ditt studiestöd annullerats eller dragits in.

Exempel

Den första dagen då studielån för vårterminen kan lyftas är den 1 januari.

 • Om du annullerar studiestödet eller studiestödsmånader för vårterminen före den 1 januari, kan du inte lyfta studielån för våren eller studielån för de studiestödsmånader som du annullerat.
 • Om du annullerar eller betalar tillbaka studiestödet för vårterminen eller studiestödsmånader för vårterminen efter den 1 januari, kan du lyfta alla studielånsposter för våren. Det är dock möjligt endast om du på förhand har kommit överens om låneuttaget med din bank och om FPA har lämnat uppgifter om statsgarantin till banken. Du kan kontrollera i e-tjänsten om uppgifterna om statsgarantin har lämnats till banken: Studiestöd > Studielån > Beviljade.

Du kan ändå inte lyfta studielån efter att du utexaminerats eller avbrutit dina studier.

De frivilliga återbetalningarna av studiestöd ska ske före utgången av maj månad året efter stödåret. Tidsfristen för återbetalningen är inte den samma om du vill minska på antalet stödmånader som beaktas vid uppföljningen av studieframgången vid högskolestudier.

Hur kan man annullera eller betala tillbaka studiestöd?

 1. Annullera eller betala tillbaka studiestödet i e-tjänsten. Du loggar in i e-tjänsten med dina bankkoder eller med ett mobilcertifikat.
 2. Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten OT 16r. Du kan skicka pappersblanketten till FPA per post eller lämna in den vid närmaste FPA-serviceställen eller servicepunkter.

Om du frivilligt har betalat tillbaka studiestöd kan du inte återfå det senare. Du kan få studiestöd på nytt tidigast från början av den månad då din ansökan inkom. Om du frivilligt betalar tillbaka t.ex. studiepenningen för december månad kan du beviljas dem på nytt för december månad endast om din ansökan anlänt till FPA inom slutet av december.

Om du betalar tillbaka stöd i e-tjänsten kan du överföra pengarna genast via nätbanken. Om du vill göra återbetalningen senare får du betalningsuppgifterna i e-tjänsten. Om du använder pappersblanketten får du per post en giroblankett för återbetalningen. Kom ihåg att uppge referensnumret som finns på giroblanketten.

Om tidsfristen för återbetalningen börjar ta slut och du inte kan använda dig av nätbanken kan återbetalningen göras som normal kontoöverföring.

 1. Kontrollera beloppet som du ska betala tillbaka genom att ringa servicenumret för studerande (tfn 020 692 229).
 2. Skriv in ”Frivillig återbetalning av studiestöd” i meddelandefältet på giroblanketten samt ditt namn, din personbeteckning, stödåret och den månad eller de månader som du betalar tillbaka (t.ex. ”april 2018”).
 3. Betala pengarna till FPA:s indrivningscenter på kontonummer FI72 8000 1900 0853 26 / Danske Bank (BIC-kod: DABAFIHH).

Betala tillbaka studiestödet till dess nettobelopp, dvs. du betalar tillbaka samma summa som du fick.

Om FPA återkräver någon annan förmån av dig genom att dra av den från ditt studiestöd måste du ändå betala tillbaka studiestödets hela belopp. Från beloppet som du ska betala tillbaka dras alltså inte av den andel som FPA återkrävt.

I vissa situationer betalar FPA inte din återbetalade stödmånad automatiskt till dig utan du måste ansöka separat. Ansök om tilläggsstöd i e-tjänsten med ett meddelande om förändringar gällande studiestödet. Alternativt kan du fylla i och skriva ut blankett OT 15r.

Du behöver inte meddela Skatteförvaltningen om att du frivilligt betalat tillbaka stöd. FPA uppger de återbetalda studiepenningarna för Skatteförvaltningen som beaktar dem då beskattningen fastställs.

När ska man betala tillbaka stödet?

Om du vill höja din årsinkomstgräns ska du göra så här:

 • Betala tillbaka stödet inom maj månad året efter att du haft stödet. Till exempel ska det stöd som utbetalats 2018 återbetalas senast 31.5.2019. 
 • Om du överskrider din inkomstgräns och FPA blir tvungen att återkräva studiestöd av dig kommer beloppet som återkrävs att höjas med 7,5 procent. Du kan inte heller få tillbaka en stödmånad som återkrävts.

Om du vill minska antalet stödmånader som beaktas vid uppföljningen av studieframgången vid högskolestudier ska du göra så här:

 • Betala tillbaka höstterminens stöd inom maj månad året efter att du haft stödet.T.ex. måste stödet för höstterminen 2018 betalas tillbaka senast 31.5.2019.
 • Betala tillbaka stödet för vårterminen före utgången av augusti samma år. T.ex. måste stödet för vårterminen 2019 betalas tillbaka senast 31.8.2019.

Om du vill spara stödmånader för högskolestudier, gör så här:

 • Du får en redan betald stödmånad till ditt förfogande om du betalat tillbaka stödet inom slutet av maj följande år. Till exempel ska det stöd som du haft 2018 betalas tillbaka senast 31.5.2019.

Om den frivilliga återbetalningen har skett för sent eller om beloppet var för lågt betalas det återbetalda stödet tillbaka till dig.