Den studerandes egna inkomster

Dina inkomster inverkar på hur många månader i året du kan ha studiestöd. Du måste själv se till att din årsinkomst inte stiger över din årsinkomstgräns.

FPA beaktar dina skattepliktiga bruttoinkomster samt stipendier och inkomster från utlandet. Skattefria stipendier beaktas inte som inkomst om stipendiet har betalats ut år 2019 eller därefter.

Hur stora inkomster får du ha?

Om du lyfter studiestöd under året har du en personlig årsinkomstgräns för kalenderåret. Årsinkomstgränsen fastställs utgående från hur många månader du haft studiestöd under kalenderåret.

Du kan kontrollera din årsinkomstgräns i e-tjänsten. Logga in med dina bankkoder eller med mobil-id. Du kan också uppskatta din årsinkomstgräns med beräkningsprogrammen för den studerandes egna inkomster.

Du kan ha inkomsterna när som helst under kalenderåret men de får inte överskrida årsinkomstgränsen.

Läs mer om hur FPA beaktar inkomster under det första studieåret och utexamineringsåret.

Stödmånader
under kalenderåret
Årsinkomstgräns
(euro/kalenderår)

År 2018 och 2019

1 22 557
2 21 234
3 19 911
4 18 588
5 17 265
6 15 942
7 14 619
8 13 296
9 11 973
10 10 650
11 9 327
12 8 004

Årsinkomstgränsen beräknas så att du för varje stödmånad kan ha en inkomst på 667 euro och per månad utan studiestöd 1 990 euro.

Om dina inkomster överskrider din årsinkomstgräns med 222 euro eller mindre (åren 2018 och 2019) behöver du inte annullera eller återbetala stödet eller senare betala det tillbaka vid inkomstkontrollen i samband med studiestödet.

År 2017 och tidigare år

Stödmånader
under kalenderåret
Årsinkomstgräns
(euro/kalenderår)
1 22 330
2 21 020
3 19 710
4 18 400
5 17 090
6 15 780
7 14 470
8 13 160
9 11 850
10 10 540
11 9 230
12 7 920

 Årsinkomstgränsen beräknas så att du för varje stödmånad kan ha en inkomst på 660 euro och per månad utan studiestöd 1 970 euro.

Om dina inkomster överskrider din årsinkomstgräns med 220 euro eller mindre (åren 2017 och tidigare år) behöver du inte annullera eller återbetala stödet eller senare betala det tillbaka vid inkomstkontrollen i samband med studiestödet.

Vad är en stödmånad?

En stödmånad är en månad då du haft studiepenning eller bostadstillägg eller både och. Som stödmånad räknas också en månad då du har mindre stöd än normalt, t.ex. eftersom du tillfälligt bor hos din förälder eller om dina föräldrars inkomster sänkt ditt stödbelopp.

Det allmänna bostadsbidraget påverkar inte årsinkomstgränsen för studiestöd. Du ska inte beakta bostadsbidrag som stödmånader eller som en inkomst som påverkar studiestödet.

En stödfri månad är en månad då du inte haft studiepenning eller studiestödets bostadstillägg eller både och. Som stödfri månad räknas också en månad då

  • du endast lyfter studielån
  • då du får endast allmänt bostadsbidrag
  • du annullerat eller betalat tillbaka hela stödet, eller
  • du inte har haft rätt till stödet som betalats ut åt dig. FPA kan i så fall återkräva hela stödet eller avstå från återkrav.

Hur kan man höja sin årsinkomstgräns?

Du måste själv se till att dina inkomster inte stiger över årsinkomstgränsen. Om du märker att dina inkomster stiger över din årsinkomstgräns kan du höja årsinkomstgränsen genom att

  • ansöka om stöd för endast en del av studiemånaderna
  • annullera stödmånader på förhand
  • frivilligt betala tillbaka stödmånader som redan betalats till dig.
    • Stödet måste betalas tillbaka inom maj månad följande år. Exempelvis kan stödet för 2018 betalas tillbaka fram till 31.5.2019.

Det är lönsamt för dig att annullera eller betala tillbaka stödmånader om du märker att dina inkomster stiger över din årsinkomstgräns. Annars kommer FPA senare att återkräva det felbetalda stödbeloppet med en höjning på 7,5 procent. Om du är högskolestuderande kan du inte heller få tillbaka de stödmånader som återkrävts.

Du väljer själv vilka stödmånader du annullerar eller betalar tillbaka. Det är fördelaktigt för dig att annullera eller betala tillbaka stödet för en sådan månad som du får eller har fått ett så litet stödbelopp som möjligt. Om du t.ex. under en månad fått enbart studiepenning eller en lägre studiepenning kan du betala tillbaka stödet för den månaden.

Det allmänna bostadsbidraget påverkar inte årsinkomstgränsen för studiestöd. Du behöver inte annullera eller återbetala bostadsbidrag när du vill höja din årsinkomstgräns.

Kontrollera de preliminära uppgifterna om dina årsinkomster i e-tjänsten. Funktionen är i bruk i april och maj. Du kan också kontrollera beloppet av dina årsinkomster med hjälp av den förhandsifyllda skattedeklarationen.