Den studerandes egna inkomster

Dina inkomster inverkar på hur många månader i året du kan ha studiestöd. Du måste själv se till att din årsinkomst inte stiger över din årsinkomstgräns.

FPA beaktar dina skattepliktiga bruttoinkomster och inkomster från utlandet.

Hur stora inkomster får du ha?

Om du lyfter studiestöd under året har du en personlig årsinkomstgräns för kalenderåret. Årsinkomstgränsen fastställs utgående från hur många månader du haft studiestöd under kalenderåret.

Du kan kontrollera din årsinkomstgräns i MittFPA. Logga in med nätbankskoder eller mobilcertifikat. Du kan också uppskatta din årsinkomstgräns med beräkningsprogrammen för den studerandes egna inkomster.

Du kan ha inkomsterna när som helst under kalenderåret men de får inte överskrida årsinkomstgränsen.

Läs mer om hur FPA beaktar inkomster under det första studieåret och utexamineringsåret.

Årsinkomstgränserna år 2022
Stödmånader
under kalenderåret
Årsinkomstgräns
(euro/kalenderår)
1 29 470
2 27 740
3 26 010
4 24 280
5 22 550
6 20 820
7 19 090
8 17 360
9 15 630
10 13 900
11 12 170
12 10 440

Årsinkomstgränsen beräknas så att du för varje stödmånad kan ha en inkomst på 870 euro och per månad utan studiestöd 2 600 euro.

Om dina inkomster överskrider årsinkomstgränsen med 290 euro eller mindre (år 2022) behöver du inte annullera eller återbetala stödet eller betala tillbaka stödet senare vid inkomstkontrollen i samband med studiestödet.

Stödmånader
under kalenderåret
Årsinkomstgräns
(euro/kalenderår)
Årsinkomstgränser år 2020 och 2021
1 23 554
2 22 172
3 20 790
4 19 408
5 18 026
6 16 644
7 15 262
8 13 880
9 12 498
10 11 116
11 9 734
12 8 352

Årsinkomstgränsen beräknas så att du för varje stödmånad kan ha en inkomst på 696 euro och per månad utan studiestöd 2 078 euro.

Om dina inkomster överskrider din årsinkomstgräns med 232 euro eller mindre (åren 2020 och 2021) behöver du inte annullera eller återbetala stödet eller senare betala det tillbaka vid inkomstkontrollen i samband med studiestödet.

Vad är en stödmånad?

En stödmånad är en månad då du haft studiepenning, läromaterialstillägg, försörjarförhöjning till studiestödet eller studiestödets bostadstillägg. Som stödmånad räknas också en månad då du har mindre stöd än normalt, t.ex. eftersom du tillfälligt bor hos din förälder.

Det allmänna bostadsbidraget påverkar inte årsinkomstgränsen för studiestöd. Du ska inte beakta bostadsbidrag som inkomst under stödmånader eller som en inkomst som påverkar studiestödet.

En stödfri månad är en månad, då du inte haft studiepenning, läromaterialstillägg, försörjarförhöjning till studiestödet eller studiestödets bostadstillägg. Som en stödfri månad räknas också en månad då

  • du endast lyfter studielån
  • du får endast allmänt bostadsbidrag
  • du annullerat eller betalat tillbaka hela stödet, eller
  • du inte har haft rätt till det stöd som betalats ut till dig. FPA kan i så fall återkräva hela stödet eller avstå från återkrav.

Hur kan man höja sin årsinkomstgräns?

Du måste själv se till att dina inkomster inte stiger över årsinkomstgränsen. Om du märker att dina inkomster stiger över din årsinkomstgräns kan du höja årsinkomstgränsen genom att

  • ansöka om stöd för endast en del av studiemånaderna
  • annullera stödmånader på förhand
  • frivilligt betala tillbaka stödmånader som redan betalats till dig.

Studiestöd måste betalas tillbaka före utgången av april månad följande år. Återbetalningarna för stödåret 2021 ska betalas senast 30.4.2022.

Det är lönsamt för dig att annullera eller betala tillbaka stödmånader om du märker att dina inkomster stiger över din årsinkomstgräns. Annars kommer FPA senare att återkräva det felbetalda stödbeloppet med en höjning på 7,5 procent. Om du är högskolestuderande kan du inte heller få tillbaka de stödmånader som återkrävts.

Du väljer själv vilka stödmånader du annullerar eller betalar tillbaka. Det är fördelaktigt för dig att annullera eller betala tillbaka stödet för en sådan månad som du får eller har fått ett så litet stödbelopp som möjligt. Om du t.ex. under en månad fått enbart studiepenning eller en lägre studiepenning kan du betala tillbaka stödet för den månaden.

Det allmänna bostadsbidraget påverkar inte årsinkomstgränsen för studiestöd. Du behöver inte annullera eller återbetala bostadsbidrag när du vill höja din årsinkomstgräns.

Kontrollera de preliminära uppgifterna om dina årsinkomster i e-tjänsten. Funktionen är i bruk i april. Du kan också kontrollera beloppet av dina årsinkomster med hjälp av den förhandsifyllda skattedeklarationen.