Så här ansöker du om studiestöd 

 
 1. Ansök om studiestöd i e-tjänsten. Logga in i e-tjänsten med dina bankkoder eller med mobil-ID.
 2. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka dem via e-tjänsten.
 3. I e-tjänsten kan du se om din ansökan redan har avgjorts och hur stort belopp du får.
 4. Du får ett skriftligt beslut från FPA om ditt studiestöd. Om du är under 18 år ger FPA beslutet också till din vårdnadshavare för kännedom.
 5. Om du studerar i Finland ska du ta reda på om du kan få allmänt bostadsbidrag. Det måste sökas separat.

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten för ansökan om studiestöd och skicka den med bilagor per post till FPA, eller lämna in dem hos din läroanstalt eller till vilket FPA-serviceställe som helst.

 • Om du studerar på andra stadiet eller deltar i grundläggande utbildning för vuxna ska du fylla i den blankett som är avsedd för studerande vid yrkesläroanstalter, gymnasier och folkhögskolor (OT 1r).
 • Om du studerar vid en högskola ska du fylla i den blankett som är avsedd för studerande vid yrkeshögskolor och universitet (OT 2r).
 • Om du avlägger din examen utomlands ska du fylla i den blankett som är avsedd för studerande som avlägger examen utomlands (OT 3r).
 • Om du flyttar permanent eller tillfälligt ska du göra en flyttanmälan på www.flyttanmalan.fi.
 • Om du är under 18 år kan du själv eller din vårdnadshavare ansöka om studiestöd. Ni kan också fylla i och underteckna ansökan tillsammans. Vårdnadshavaren kan dock inte göra en ansökan i FPA:s e-tjänst för den studerande. Även om du är minderårig kan du eventuellt få egna nätbankskoder eller ett mobil-ID med vilka du kommer åt att logga in i e-tjänsten. Kom överens om detta med din vårdnadshavare och med banken eller telefonoperatören.
 • Om du ansöker om statsgaranti för studielån i anslutning till vuxenutbildningsstöd ska du fylla i blanketten Ansökan om statsgaranti för studielån i anslutning till vuxenutbildningsstöd (OT 12r). Skicka in din studiestödsansökan till vilket FPA-serviceställe eller vilken servicepunkt som helst eller tillsammans med ansökan om vuxenutbildningsstöd till Sysselsättningsfonden.
 • Om du är permanent bosatt på Åland ska du ansöka om studiestöd hos Ålands arbetskrafts- och studieservicemyndighet.

Om du är högskolestuderande och beviljas studiepenning beviljas du automatiskt också statsgaranti för studielån. Om du studerar på andra stadiet eller deltar i grundläggande utbildning för vuxna kan du ansöka om statsgaranti samtidigt som du ansöker om studiepenning. När du beviljats lånegaranti ansöker du om studielån hos en bank som du själv väljer.

 

Videon har finskt tal. Du får på textning på svenska genom att klicka på symbolen för textning i högra nedre hörnet och välja svenska som språk (muttersymbolen).

Ansökningstid och bilagor

Ansök om studiestöd när du bekräftat att tar emot din studieplats. Information om vilka studerande som har tagit emot sin studieplats får FPA från de inhemska universiteten, yrkeshögskolorna samt från de yrkesläroanstalter och gymnasier som är med i den gemensamma ansökan. Om du studerar vid någon av dessa läroanstalter lönar det sig att ansöka om studiestöd först när din studieplats visas som basuppgift i den elektroniska ansökan. Då går det lättare att göra ansökan och du får beslutet snabbare. Du kan ändå ansöka om studiestöd även om din studieplats inte syns i den elektroniska ansökan.

Du kan få studiestöd tidigast från början av den månad då ansökan inkom. Du kan ändå komplettera din ansökan senare t.ex. med bilagor.

Om det behövs bilagor till ansökan om studiestöd framgår det i e-tjänsten. De bilagor som behövs anges också på pappersblanketten. I regel behövs inga bilagor till ansökan om studiestöd.

Exempel

En studerande vill lyfta studiestöd från och med september. Ansökan ska vara hos FPA eller läroanstalten senast 30.9. Om den studerande postar ansökan 30.9 men ansökan inkommer först 1.10 kan stödet beviljas först från och med oktober.

Ansök om studiestöd för hela studietiden på en gång. Då fortsätter utbetalningen av stödet automatiskt efter t.ex. sommaruppehåll.

Om du ansökt om en annan förmån som hindrar dig från att få studiestöd ska du först vänta på ett beslut om den förmånen. Om din ansökan avslås kan du få studiestöd från början av den månad som du ansökte om den hindrande förmånen. Ansök om studiestöd genast när du fått avslagsbeslutet om den hindrande förmånen, eller allra senast inom 6 månader.

Meddela förändringar

Kom ihåg att meddela FPA om det skett förändringar i dina förhållanden, så att FPA kan betala ut förmånen korrekt. Förändringar som påverkar dina förmåner är t.ex. att du avbryter dina studier, du flyttar från eller till en förälder eller du får ett annat stöd eller en annan förmån. Du kan lämna ditt meddelande i e-tjänsten, per telefon eller på en FPA-serviceställen.

Mer information