Studiepenning

Hur mycket du får i studiepenning påverkas av
 
 • din ålder
 • vilken läroanstalt du studerar vid
 • om du bor självständigt eller hos en förälder
  • Du räknas som boende hos din förälder om du bor i samma bostad som den ena eller båda av dina föräldrar.
 • om du är gift
 • om du har barn.

I vissa fall inverkar även dina föräldrars inkomster på studiepenningens belopp.

Om du är under 17 år kan du ha möjlighet att få ett läromaterialstillägg till studiepenningen. Du kan inte beviljas annan studiepenning eftersom barnbidrag betalas för dig. När du fyller 17 år kan du beviljas också annan studiepenning från början av följande månad.

Om du inte får barnbidrag kan du få studiepenning. Om du bor hos din förälder kan dina föräldrars inkomster sänka det belopp du kan få i studiepenning, eller hindra dig från att få studiepenning. Du kan uppskatta studiestödets belopp med ett beräkningsprogram. Ange din ålder som 17 år i beräkningsprogrammet om det barnbidrag som betalas för dig har dragits in.

Studiepenning beaktas inte som studerandens egen inkomst vid inkomstkontrollen i samband med studiestödet.

Studerande på andra stadiet

Studiepenningens belopp (brutto) för studerande på andra stadiet från och med 1.8.2020

Studerande Studiepenningens belopp, euro/månad Inverkar förälderns inkomster?
Vårdnadshavare för ett minderårigt barn 353,75 nej
Gift 252,76 nej
Fyllt 18 år, bor självständigt 252,76 nej
17 år eller yngre, bor självständigt 102,75 kan höja beloppet:
102,75 - 252,76 euro/månad
Fyllt 20 år, bor hos sin förälder 82,20 kan höja beloppet:
82,20 - 184,95 euro/månad
19 år eller yngre, bor hos sin förälder 39,04 kan sänka eller höja beloppet:
0 - 145,89 euro/månad
Under 17 år Du kan få ett läromaterialstillägg till studiepenningen på 47,26 euro/månad om dina föräldrars sammanlagda inkomster är högst 41 100 euro/år

Studiepenningens belopp är åldersbundet och beloppet du får höjs från början av den månad då du fyller år. Att du fyller 17 år inverkar ändå på studiestödet först från början av följande månad.

Föräldrarnas inkomster kan sänka eller höja beloppet av studiepenningen, eller hindra att studiepenning beviljas. Läs mer om hur föräldrarnas inkomster inverkar på din studiepenning.

Högskolestuderande

Studiepenningens belopp (brutto) för högskolestuderande från och med 1.8.2020

Studerande Studiepenningens belopp, euro/månad Inverkar förälderns inkomster?
Vårdnadshavare för ett minderårigt barn 353,75 nej
Gift 252,76 nej
Fyllt 18 år, bor självständigt 252,76 nej
17 år eller yngre, bor självständigt 102,75 kan höja beloppet:
102,75 - 205,50 euro/månad
Fyllt 20 år, bor hos sin förälder 82,20 kan höja beloppet:
82,20 - 184,95 euro/månad
19 år eller yngre, bor hos sin förälder 39,04 kan höja beloppet:
39,04 - 98,63 euro/månad

Studiepenningens belopp är åldersbundet och beloppet du får höjs från början av den månad då du fyller år.

För högskolestuderande kan föräldrarnas inkomster endast höja de lägsta studiepenningarna. Läs mer om hur föräldrarnas inkomster inverkar på din studiepenning.

Läromaterialstillägg till studiepenningen

Läromaterialstillägget till studiepenningen är 47,26 euro/månad från och med 1.8.2020.

Du kan få läromaterialstillägg om följande villkor uppfylls:

 • du är en ogift studerande utan barn
 • dina föräldrars sammanlagda inkomster är högst 41 100 euro om året
 • du bor hos dina föräldrar och är under 20 år eller bor självständigt och är under 18 år.

Läromaterialstillägg kan beviljas dem som avlägger yrkesutbildning eller gymnasieutbildning, som berättigar till studiestöd. Det beviljas inte högskolestuderande, studerande inom den grundläggande utbildningen och inte heller studerande inom det fria bildningsarbetet, t.ex. vid folkhögskolelinjer.

FPA beviljar automatiskt läromaterialstillägget till de studerande som redan får studiestöd. Om du ännu inte får något studiestöd alls (studiepenning, statsgaranti för studielån eller studiestödets bostadstillägg) ska du ansöka om studiestöd med en studiestödsansökan. Läromaterialstillägg kan beviljas också 15- och 16-åringar, även om de inte kan få annan studiepenning.

Vanliga frågor om läromaterialstillägg till studiepenningen.

Studiepenningens försörjarförhöjning

Om du är vårdhadshavaren till ett barn under 18 år kan du få en försörjarförhöjning på 100,99 euro från och med 1.8.2020 till studiepenningen som är 252,76 euro. Varken antalet barn eller hos vem barnet bor påverkar försörjarförhöjningen.

Du kan inte ansöka om försörjarförhöjning, utan FPA beviljar förhöjningen automatiskt med annan studiepenning då uppgifter om vårdnaden finns i befolkningsregistret.

 • Rätten till försörjarförhöjning börjar tidigast frän ingången av månaden efter den månad då du blivit vårdnadshavare.
 • Rätten upphör senast vid utgången av den månad då det yngsta barnet fyller 18 år eller när du av någon annan orsak upphör att vara vårdnadshavare.

Undantag

Beloppet som du får i studiepenning är samma som för en studerande som bor hos sin förälder, om båda av följande villkor uppfylls:

 • du bor i en bostad som din förälder äger eller som du hyr av din förälder
 • bostaden finns i samma fastighet som din förälders stadigvarande bostad.
  • Med samma fastighet avses till exempel samma bostadsaktiebolag eller tomt.

Du kan inte beviljas studiepenning om du får dagpenning för studietiden från din läroanstalt. Det här gäller dem som avlägger kandidatexamen i militärvetenskaper vid Försvarshögskolan eller grundkursen i två delar för gränsbevakare vid Gräns- och sjöbevakningsskolan under den första delen av utbildningen eller grundkursen i en del för gränsbevakare under hela utbildningen. Du kan ändå få statsgaranti för studielån. Du kan få allmänt bostadsbidrag om det finns särskilda skäl till att du inte kan bo på läroanstaltens elevhem.

Indexförhöjning

Studiepenningens belopp justeras årligen den 1 augusti enligt förändringen i priserna (folkpensionsindex). Om du får studiepenning justeras beloppet utan ansökan. Det ges inget separat beslut eller betalningsmeddelande om de årliga indexjusteringarna. I e-tjänsten kan du se det studiestödsbelopp som betalas ut.

Betalningsdag

FPA betalar ut studiepenningen till ditt konto den 1 dagen varje månad eller därpå följande bankdag. Om den 1 dagen i månaden är t.ex. en lördag får du pengarna på måndag.

Läs mer