Studiepenning

Om du är under 17 år och det betalas barnbidrag för dig kan du inte få studiepenning. Du kan ändå eventuellt få statsgaranti för studielån och bostadsbidrag.

När du fyllt 17 år kan du beviljas studiepenning från början av följande månad.

Belopp

Hur mycket du får i studiepenning påverkas av

 
 • din ålder
 • om du bor självständigt eller hos en förälder
  • Du räknas som boende hos din förälder om du bor i samma bostad som den ena eller båda av dina föräldrar.
 • om du är gift
 • om du har barn.

I vissa fall inverkar även dina föräldrars inkomster på studiepenningens belopp.

Studiepenning beaktas inte som studerandens egen inkomst vid inkomstkontrollen i samband med studiestödet.

Studerande på andra stadiet

Studiepenningens belopp (brutto) för studerande på andra stadiet

Studerande Studiepenningens belopp, euro/månad Inverkar förälderns inkomster?
Vårdnadshavare för ett minderårigt barn 325,28 nej
Gift 250,28 nej
Fyllt 18 år, bor självständigt 250,28 nej
17 år, bor självständigt 101,74 kan sänka eller höja beloppet:
0 - 203,48 euro/månad
(den minskande effekten upphör fr.o.m. 1.8.2019)
Fyllt 20 år, bor hos sin förälder 81,39 kan höja beloppet:
81,39 - 183,13 euro/månad
17-19 år, bor hos sin förälder 38,66 kan sänka eller höja beloppet:
0 - 97,67 euro/månad

Studiepenningens belopp är åldersbundet och beloppet du får höjs från början av den månad då du fyller år.

Föräldrarnas inkomster kan sänka eller höja beloppet av studiepenningen, eller hindra att studiepenning beviljas. Läs mer om hur föräldrarnas inkomster inverkar på din studiepenning.

Högskolestuderande

Studiepenningens belopp (brutto) för högskolestuderande

Studerande Studiepenningens belopp, euro/månad Inverkar förälderns inkomster?
Vårdnadshavare för ett minderårigt barn 325,28 nej
Gift 250,28 nej
Fyllt 18 år, bor självständigt 250,28 nej
17 år, bor självständigt 101,74 kan höja beloppet:
101,74 - 203,48 euro/månad
Fyllt 20 år, bor hos sin förälder 81,39 kan höja beloppet:
81,39 - 183,13 euro/månad
17-19 år, bor hos sin förälder 38,66 kan höja beloppet:
38,66 - 97,67 euro/månad

Studiepenningens belopp är åldersbundet och beloppet du får höjs från början av den månad då du fyller år.

För högskolestuderande kan föräldrarnas inkomster endast höja de lägsta studiepenningarna. Läs mer om hur föräldrarnas inkomster inverkar på din studiepenning.

Studiepenningens försörjarförhöjning

Om du är vårdhadshavaren till ett barn under 18 år kan du få en försörjarförhöjning på 75,00 euro till studiepenningen som är 250,28 euro. Varken antalet barn eller hos vem barnet bor påverkar försörjarförhöjningen.

Du kan inte ansöka om försörjarförhöjning, utan FPA beviljar förhöjningen automatiskt då uppgifter om vårdnaden finns i befolkningsregistret.

 • Rätten till försörjarförhöjning börjar tidigast frän ingången av månaden efter den månad då du blivit vårdnadshavare.
 • Rätten upphör senast vid utgången av den månad då det yngsta barnet fyller 18 år eller när du av någon annan orsak upphör att vara vårdnadshavare.

Undantag

Beloppet som du får i studiepenning är samma som för en studerande som bor hos sin förälder, om båda av följande villkor uppfylls:

 • du bor i en bostad som din förälder äger eller som du hyr av din förälder
 • bostaden finns i samma fastighet som din förälders stadigvarande bostad.
  • Med samma fastighet avses till exempel samma bostadsaktiebolag eller tomt.

Du kan inte beviljas studiepenning om du får dagpenning för studietiden från din läroanstalt. Det här gäller dem som avlägger kandidatexamen i militärvetenskaper vid Försvarshögskolan eller grundkursen i två delar för gränsbevakare vid Gräns- och sjöbevakningsskolan under den första delen av utbildningen eller grundkursen i en del för gränsbevakare under hela utbildningen. Du kan ändå få statsgaranti för studielån. Du kan få allmänt bostadsbidrag om det finns särskilda skäl som gör att du inte kan bo på läroanstaltens internat.

Betalningsdag

FPA betalar ut studiepenningen till ditt konto den 1 dagen varje månad eller därpå följande bankdag. Om den 1 dagen i månaden är t.ex. en lördag får du pengarna på måndag.

Läs mer