Kiila-kurser för 2024 kan sökas från 15.11.2023 | FPAGå till innehållet
Pressmeddeleande

Kiila-kurser för 2024 kan sökas från 15.11.2023

Publicerad 22.8.2023

Arbetsgivare, fackförbund och fackföreningar kan ansöka om Kiila-kurser för 2024 från mitten av november. Syftet med Kiila-kurser är att främja arbetsförmågan hos personer i arbetslivet och hjälpa dem att fortsätta i arbetet. Rehabiliteringen planeras och genomförs i samarbete med arbetstagaren, arbetsgivaren och företagshälsovården.

I år öppnas FPA:s Kiila-kurser för ansökan i november i stället för i september. Kiila-kurser för 2024 kan sökas från mitten av november 2023.
Kurser för slutet av 2023 kan också fortfarande sökas. Kursen måste börja på det här årets sida men den kan fortsätta 2024.

Det finns två typer av Kiila-rehabilitering. Utöver kurser finns det individuell rehabilitering som genomförs i smågrupper och som enskilda arbetstagare själva kan ansöka om.

Arbetsgivare kan ansöka om Kiila-kurser för arbetsplatser

Arbetsgivare ansöker om de här kurserna för sina anställda och fackföreningar och fackförbund för sina medlemmar. Kurserna söks via e-tjänsten för Kiila-kurser. Man loggar in i e-tjänsten med Suomi.fi-identifikation. För ansökan behövs Suomi.fi-fullmakten Meddela behov av rehabiliteringskurs.

Man kan ansöka om Kiila-kurser under hela året efterhand som det uppstår behov av rehabilitering på arbetsplatsen. En kurs kan ha 5–8 deltagare.

Arbetstagare kan själva ansöka om individuell Kiila-rehabilitering

Via söktjänsten för rehabiliteringskurser kan en arbetstagare söka fram sådana Kiila-kurser som hens arbetsgivare, fackförbund eller fackförening redan ansökt om. Kurserna hittas med sökordet Kiila.

Om det inte finns någon lämplig kurs bland de kurser som arbetsgivaren har ansökt om för arbetsplatsen kan arbetstagaren själv ansöka om individuell Kiila-rehabilitering. Arbetstagaren kan ansöka om individuell rehabilitering antingen på eget initiativ eller på uppmaning av företagshälsovården eller sin chef.

Vid individuell Kiila-rehabilitering sammanför serviceproducenten enskilda klienter till en grupp på 3–6 personer. Inom den individuella rehabiliteringen har yrkesområdet inte fastställts på förhand och gruppen kan bestå av klienter som arbetar inom olika branscher.

Läs mer

 

Senast ändrad 22.8.2023