Ändringar i avgifter, förmåner och e-tjänsten för arbetsgivare 2024 | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Ändringar i avgifter, förmåner och e-tjänsten för arbetsgivare 2024

Publicerad 19.12.2023

FPA förnyar e-tjänsten för arbetsgivare, och från och med hösten 2024 kan till exempel bilagor skickas i samband med en ansökan. FPA rekommenderar att arbetsgivare som ansöker om förmåner via webbtjänsten Ilmoitin.fi redan under 2024 förbereder sig på att ansöka om FPA-förmåner i inkomstregistret. 

E-tjänsten för arbetsgivare förnyas nästa år. Enligt den preliminära tidtabellen ska det första skedet av arbetet med att förnya tjänsten slutföras hösten 2024. Det blir till exempel möjligt att skicka bilagor i samband med ansökan. 

Användningen av tjänsten Ilmoitin.fi (eSARA-filer), som är avsedd för stora arbetsgivare, upphör hösten 2025. Efter det kan arbetsgivare ansöka om FPA-förmåner i e-tjänsten för arbetsgivare och i inkomstregistret. FPA rekommenderar att arbetsgivare som skickar eSARA-filer redan under 2024 sätter sig in i hur man ansöker om FPA-förmåner i inkomstregistret. 

Läs mer

Så här ansöker du enkelt om FPA-förmåner i inkomstregistret (fpa.fi)

Ändring i beloppet av rehabiliteringspenning för tid med yrkesinriktad rehabilitering

Riksdagen har godkänt en lagändring enligt vilken minimibeloppet av rehabiliteringspenning för tid med yrkesinriktad rehabilitering sjunker till samma nivå som rehabiliteringspenning för annan rehabilitering, dvs. till 31,99 euro per vardag. Ändringen träder i kraft 1.1.2024.

Läs mer

Beloppet kommer att ändras för rehabiliteringspenning för unga och rehabiliteringspenning för tid med yrkesinriktad rehabilitering (fpa.fi) 

Nya kalkylerade maximibelopp för företagshälsovårdsersättningar har fastställts

FPA har fastställt de kalkylmässiga maximibeloppen för företagshälsovårdsersättningar för arbetsgivare för år 2023 och för företagare för år 2024. De maximibelopp som nu fastställts används vid avgörandet av ersättningsansökningar för arbetsgivarens räkenskapsperiod 2023. De nya maximibeloppen för företagare används när man ersätter sådana kostnader för företagshälsovård som uppstått 2024.

Läs mer
Beloppen av ersättning för företagshälsovård som arbetsgivaren ordnar för arbetstagarna (fpa.fi)
Beloppen av ersättning för företagarens egen företagshälsovård (fpa.fi)

Det lönar sig att söka ersättning för företagshälsovård redan i början av året

FPA rekommenderar att arbetsgivare ansöker om ersättning för företagshälsovård kort efter att räkenskapsperioden har gått ut och serviceproducenten inom företagshälsovården har skickat de elektroniska basuppgifterna för ansökan eller en förhandsifylld pappersblankett. Största delen av ersättningsansökningarna kommer in till FPA i maj–juni, vilket leder till fördröjningar i utbetalningen av ersättning på hösten.

Sjukförsäkringsavgifterna sjunker  

Sjukförsäkringsavgiften för arbetsgivare är 1,16 procent år 2024. Avgiften är 0,37 procentenheter lägre än under 2023.

Läs mer

Sjukförsäkringsavgifterna sjunker år 2024 – Social- och hälsovårdsministeriet (stm.fi)

Arbetspensionsavgifterna stiger 

År 2024 är arbetsgivarnas genomsnittliga arbetspensionsavgift 17,34 procent. År 2020 sänktes avgiftsnivån på grund av coronaepidemin undantagsvis mitt under året. År 2024 innehåller arbetsgivarnas genomsnittliga avgift en höjning på 0,41 procentenheter som beror på en kompensering av den temporära sänkningen.

Läs mer

Arbetspensionsförsäkringsavgifterna för 2024 har fastställts – Social- och hälsovårdsministeriet (stm.fi)

Samlad information om kundservice för arbetsgivare

På sidan Kundservice för arbetsgivare har vi samlat all den information samt de guider, räknare och kontaktuppgifter som du behöver för att kunna uträtta dina FPA-ärenden.  

Läs mer

Kundservice för arbetsgivare (fpa.fi)

Aktuell information i nyhetsbrevet Työnantajainfo

FPA ger ut nyhetsbrevet Työnantajainfo cirka 11 gånger per år. Det innehåller aktuell information om FPA:s förmåner och tjänster för arbetsgivare och deras serviceproducenter. I nyhetsbrevet finns också ett svenskspråkigt avsnitt.

Beställ nyhetsbrevet Työnantajainfo

Nyhetsbrevet Työnantajainfo (fpa.fi)

Senast ändrad 5.1.2024