Beloppen av ersättningar för företagshälsovård för företagare | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Ersättningsbeloppen för företagshälsovård för företagare

Kostnaderna för företagshälsovård delas in i två ersättningsklasser.

  • Ersättningsklass I omfattar kostnader för förebyggande företagshälsovård.
  • Ersättningsklass II omfattar kostnader för sjukvård på allmänläkarnivå och kostnader för annan hälso- och sjukvård.

Ersättningen för förebyggande företagshälsovård är 60 % och för sjukvård 50 % av de godtagbara, nödvändiga och skäliga kostnaderna när de allmänna villkoren för ersättning uppfylls och tjänsterna har tillhandahållits i enlighet med god företagshälsovårdspraxis. FPA ersätter inte kostnader som överstiger maximibeloppet.

FPA fastställer årligen för båda ersättningsklasserna ett kalkylerat maximibelopp för kostnaderna per företagare för att beloppet ska motsvara den allmänna kostnadsutvecklingen. I slutet av 2023 fastställdes maximibeloppen för företagare för år 2024.

Maximibelopp 2024
Kostnader (euro/år)Ersättning (euro/år)Ersättning (euro/år)
Förebyggande företagshälsovård (ersättningsklass I)50 %60 %
  • Arbetsplatsutredning (högre)
980,00-588,00
  • Annan förebyggande företagshälsovård (lägre)
490,00-294,00
Sjukvård (ersättningsklass II)348,50174,25-

 

Maximibelopp 2023
Kostnader (euro/år)Ersättning (euro/år)Ersättning (euro/år)
Förebyggande företagshälsovård (ersättningsklass I)50 %60 %
  • Arbetsplatsutredning (högre)
945,50-567,30
  • Annan förebyggande företagshälsovård (lägre)
473,00-283,80
Sjukvård (ersättningsklass II)336,40168,20-

 

Inom företagshälsovården (ersättningsklass I) finns det två företagarspecifika årliga maximibelopp som är oberoende av varandra:

  • ett högre belopp för arbetsplatsutredningar utförda av yrkesutbildade personer och sakkunniga inom företagshälsovården
  • ett lägre belopp för annan förebyggande företagshälsovårdsverksamhet (t.ex. hälsokontroller inkl. undersökningar, kostnader för första hjälpen-beredskap och resor).

Kostnaderna för sjukvård (ersättningsklass II) ersätts enligt systemet för ersättning av företagshälsovård bara om företagaren har ingått ett företagshälsovårdsavtal med producenten av företagshälsovårdstjänster som förutom förebyggande företagshälsovård också omfattar sjukvårdstjänster.

Beloppet av ersättning för arbetsplatsutredning hos lantbruksföretagare

Som kostnader för en arbetsplatsutredning hos lantbruksföretagare räknas kostnader som föranletts av gårdsbesök, uppgörande eller justering av verksamhetsplanen samt intervju om lantbruksföretagarens arbetsförhållanden som en yrkesutbildad person inom företagshälsovården utfört.

Lantbruksföretagare kan få ersättning i enlighet med sjukförsäkringslagen för 60 % av kostnaderna för en arbetsplatsutredning och för den återstående 40 % av statens övriga medel. För arbetsplatsutredningar inom företagshälsovården för lantbruksföretagare uppkommer alltså inga kostnader för företagaren om det årliga maximibeloppet per företagare inte överskrids.

I MittFPA ser du de ersättningsbelopp som du har fått

I MittFPA kan du se de företagshälsovårdskostnader du har haft under året och de FPA-ersättningar du har fått för dem. Du ser också det ersättningsbelopp som finns kvar att betala ut för resten av året. Logga in med dina bankkoder eller med mobil-id.

Senast ändrad 11.12.2023