Ändringar i bostadsbidraget för pensionstagare år 2024 | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Ändringar i bostadsbidraget för pensionstagare år 2024

Publicerad 20.12.2023

Åren 2024–2027 fryser man grunderna för fastställande av det till folkpensionsindexet bundna bostadsbidraget för pensionstagare. Under den här tiden justeras inte heller kostnaderna för uppvärmning, vatten, underhåll eller boendeutgifternas maximibelopp. Annars fastställs bostadsbidraget för pensionstagare som tidigare. 

Åren 2024–2027 man ska inte göra indexjusteringar i grunderna för fastställande av det till folkpensionsindexet bundna bostadsbidraget för pensionstagare. Under den här tiden justeras inte heller de kostnader för uppvärmning, vatten och underhåll eller boendeutgifternas maximibelopp som normalt skulle fastställas årligen genom förordning.

Tillämpningen av lagen upphör redan tidigare, om poängtalet för folkpensionsindex som fastställts i enlighet med folkpensionsindexlagen under något av de år som lagen är i kraft är minst 2009. Det här betyder att tillämpningen av lagen upphör redan före slutet av år 2027 om poängtalet för folkpensionsindexet stiger till minst 2009.

I övrigt fastställs bostadsbidraget för pensionstagare som tidigare

År 2024 kommer det att ske flera ändringar i det allmänna bostadsbidrag som FPA betalar ut, men de här ändringarna gäller inte bostadsbidraget för pensionstagare. Bostadsbidrag för pensionstagare beviljas fortfarande till exempel för boendeutgifterna för en ägarbostad, om förutsättningarna i övrigt uppfylls. I samband med bostadsbidraget för pensionstagare beaktas fortsättningsvis samma andel av boendeutgifterna (85 %). Även tilläggssjälvriskandelen (41,3 %) förblir densamma. 

Närmare information för kunder

 

Senast ändrad 19.12.2023

Vad tycker du om sidan?