De temporära höjningarna av det allmänna bostadsbidraget slopas vid utgången av 2023 | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

De temporära höjningarna av det allmänna bostadsbidraget slopas vid utgången av 2023

Publicerad 21.12.2023

I början av 2023 infördes höjningar av det allmänna bostadsbidraget som är i kraft till utgången av 2023. Höjningarna inverkar på i vilken utsträckning uppvärmningskostnader och underhållsutgifter för egnahemshus beaktas i samband med det allmänna bostadsbidraget. En del av FPA:s kunder blir tvungna att ansöka om justering av det allmänna bostadsbidraget på grund av att höjningarna slopas.

I början av 2023 gjordes en höjning av normerna för de uppvärmningskostnader och underhållsutgifter för egnahemshus som beaktas vid beräkningen av det allmänna bostadsbidraget. Syftet med höjningarna var att lindra de ekonomiska svårigheter som det höga priset på el förde med sig. Höjningarna gäller till och med 31.12.2023.

Uppvärmningskostnader och underhållsutgifter beaktas i mindre utsträckning år 2024

År 2024 kommer separata uppvärmningskostnader i vanliga fall att beaktas upp till 46 euro per månad i anslutning till det allmänna bostadsbidraget om hushållet består av en person (66 euro per månad år 2023).

Om flera personer hör till samma hushåll läggs i vanliga fall 16 euro per månad till uppvärmningskostnaderna för varje ytterligare person (22 euro per månad år 2023).

Också de godtagbara underhållsutgifterna för egnahemshus ändras år 2024. Till exempel för ett hushåll med en person kommer i vanliga fall 107 euro per månad att beaktas i underhållsutgifter för ett egnahemshus (155 euro per månad år 2023).

Ansök om justering av det allmänna bostadsbidraget om dina boendeutgifter förändras

Då höjningarna av det allmänna bostadsbidraget upphör 31.12.2023 kommer nästan alla som får bostadsbidrag och bor i egnahemshus de äger att bli tvungna att ansöka om justering av bostadsbidraget hos FPA eftersom deras boendeutgifter förändras.

Också andra hushåll som betalar separat för uppvärmning måste ansöka om justering av bostadsbidraget på grund av att deras boendeutgifter förändras, om hushållet består av minst sex personer.

FPA beaktar de ändrade normerna i samband med handläggningen av nya ansökningar eller vid justeringen av redan beviljade bostadsbidrag från och med 1.1.2024. 

Det allmänna bostadsbidraget justeras alltid utifrån kundens ansökan. Bostadsbidraget ska justeras om det har skett en ändring på minst 50 euro per månad i de boendeutgifter som beaktas.

Mottagare av bostadsbidrag kan vid behov kontakta FPA:s kundservice för att kontrollera om de behöver lämna in en justeringsansökan.

Bostadsbidragets belopp kan kontrolleras med en räknare

Använd FPA:s räknare för allmänt bostadsbidrag för att kontrollera om beloppet av det allmänna bostadsbidrag du får fr.o.m. 1.1.2024 kommer att påverkas av att höjningarna upphör.

Mer information för kunderna:

När ska det allmänna bostadsbidraget justeras?
Räknare för allmänt bostadsbidrag
Servicenumret för allmänt bostadsbidrag

Senast ändrad 21.12.2023

Vad tycker du om sidan?