Fpa.fi ger kunderna allt bättre stöd i livets alla skeden | FPAGå till innehållet
Meddelande

Fpa.fi ger kunderna allt bättre stöd i livets alla skeden 

Publicerad 5.2.2024

Webbplatsen fpa.fi förnyas. Först i tur står avsnittet om arbetslöshet. Dessutom har förstasidorna för de olika avsnitten under Privatpersoner förnyats och publicerats. Kunderna har varit med i utvecklingsarbetet.

Fpa.fi är FPA:s största servicekanal: den har cirka 60 miljoner besökare per år. Målet med reformen av fpa.fi är att göra webbplatsen allt mer kundorienterad. Webbplatsen kommer att ge mer åskådlig information för olika livssituationer och hjälpa kunden att orientera sig mellan de olika innehållen på webbplatsen.

Mer än hälften av kunderna använder fpa.fi på en smarttelefon eller läsplatta. Det har vi beaktat då vi har utvecklat innehållet.

Vägledning i arbetslöshetens olika skeden

Den första delen på fpa.fi som har reviderats i sin helhet är avsnittet Arbetslöshet som har över en miljon besökare per år. Under Arbetslöshet ges kunden råd i arbetslöshetens olika skeden. Där får kunden också information om när hen ska sköta sina ärenden med FPA och andra myndigheter. Kunden får välja den servicekanal som passar hens situation bäst.

Innehållen i de övriga avsnitten under Privatpersoner kommer att förnyas under åren 2024 och 2025. 

Kunden får sin röst hörd i reformen

FPA utvecklar sina tjänster i samarbete med kunderna. I arbetet med att förnya webbplatsen fpa.fi har vi utnyttjat den kundförståelse som vi härleder ur FPA:s datamaterial samt kunnandet hos de FPA-anställda som arbetar med kunderna. Dessutom har vi tillsammans med kunderna testat hur innehållet och layouten fungerar. 

- Kunderna ger också rikligt med respons via besökarenkäten och via det responsverktyg som finns på webbplatsen. Utifrån responsen har innehållet utvecklats särskilt med tanke på att strukturen ska vara enkel och språket begripligt, säger Maija Luotonen, chefredaktör för fpa.fi. 

I utseendet betonas närheten till människan 

Också webbplatsens utseende har förnyats i en fräsch och människonära riktning. Dessutom har vi gjort innehållen lättare att överblicka. Texterna är tydliga och så entydiga som möjligt.

Mer information

 

Senast ändrad 5.2.2024