En del beslut om grundläggande utkomststöd har innehållit bristfälliga anvisningar om hur man begär omprövning | FPAGå till innehållet
Pressmeddeleande

En del beslut om grundläggande utkomststöd har innehållit bristfälliga anvisningar om hur man begär omprövning  

Publicerad 27.3.2024

I en del av de beslut om grundläggande utkomststöd som FPA meddelade 17.3–22.3.2024 var anvisningen om hur man begär omprövning bristfällig. Cirka 7 000 kunder har fått en bristfällig anvisning. Felet har rättats 22.3.2024. 

På grund av ett tekniskt fel har det i en del av FPA:s beslut om grundläggande utkomststöd saknats noggranna anvisningar om hur kunden kan begära omprövning, dvs. söka ändring i beslutet. I den bilaga som följde med beslutet fattades t.ex. det datum då begäran om omprövning senast ska lämnas in till FPA. I bilagan angavs endast de adresser dit kunden kan skicka en begäran om omprövning.

Cirka 7 000 kunder har fått ett beslut om grundläggande utkomststöd 17.3–22.3.2024 med en bristfällig anvisning.

– Felet upptäcktes hos FPA i torsdags, och det rättades omedelbart. FPA beklagar att en del av kunderna har fått bristfälliga anvisningar. 

Kunderna behöver ändå inte kontakta FPA med anledning av detta. Om kunden anser att FPA:s beslut om utkomststöd är felaktigt, är det bäst att hen först ansöker om justering genom att kontakta FPA och berätta om felet i beslutet. FPA kan justera beslutet om det innehåller ett uppenbart fel eller om beslutet har fattats utifrån bristfälliga uppgifter. En justering av beslutet hos FPA går snabbare än behandlingen av en begäran om omprövning. Om beslutet inte kan rättas hos FPA, kan kunden göra en begäran om omprövning.

Man kan begära omprövning även om man har fått en bristfällig anvisning. Kunder som fått en bristfällig anvisning kan vid behov be om en ny anvisning genom att ringa FPA eller genom att besöka något av FPA:s serviceställen. Tiden för begäran om omprövning börjar löpa först när kunden har fått en korrekt anvisning. 

Största delen av de kunder som fått ett beslut har fått den korrekta bilagan med anvisningar om hur man begär omprövning. Bilagan är korrekt, om det i anvisningarna står vilket datum en begäran om omprövning senast ska lämnas in till FPA. 

 

Läs mer 

 

Senast ändrad 27.3.2024