Flexibel vårdpenning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Flexibel vårdpenning

Du kan få flexibel vårdpenning från FPA om du arbetar högst 30 timmar i veckan och resten av tiden sköter ditt barn som är yngre än 3 år.

Beloppet av den flexibla vårdpenningen räknas utgående från arbetstiden. Du betalar skatt på den flexibla vårdpenningen.

Du kan få flexibel vårdpenning för bara ett barn åt gången.

För vem

  • En förälder eller annan officiell vårdnadshavare till ett barn som är yngre än 3 år.
  • Båda föräldrarna samtidigt, om de sköter barnet under olika tider (t.ex. den ena på måndagar och den andra på fredagar eller den ena på förmiddagen och den andra på eftermiddagen).
  • Också en förälder som inte bor tillsammans med barnet i samma hushåll.

Flexibel vårdpenning kan beviljas om du

  • du arbetar varje vecka på ett sådant sätt att du har arbetstid men arbetar i genomsnitt högst 30 timmar i veckan eller högst 80 procent av den normala arbetstiden för heltidsarbete. För att du ska få vårdpenning räcker det att ett av villkoren uppfylls.
  • arbetar i anställnings- eller tjänsteförhållande
  • är företagare med en giltig FöPL- eller LFöPL-försäkring.

Flexibel vårdpenning kan betalas samtidigt med t.ex. privatvårdsstöd eller om barnet deltar i kommunal småbarnspedagogik.

Du kan inte få flexibel vårdpenning om du

  • får föräldradagpenning samtidigt
  • får hemvårdsstöd pågrund av att du själv är den som huvudsakligen sköter barnet
  • får partiell vårdpenning för något av familjens barn
  • insjuknar och är sjukledig över 4 veckor. Rätten till flexibel vårdpenning upphör från det att arbetsoförmågan börjar.

Familjeformen inverkar inte på beviljande av flexibel vårdpenning.

Även i flerlingsfamiljer betalar FPA flexibel vårdpenning till en förälder endast för ett barn åt gången. Föräldrarna kan emellertid ansöka om flexibel vårdpenning för samma tid så att den ena föräldern söker vårdpenningen för det ena barnet och den andra för det andra barnet.

Föräldrarna kan samtidigt sköta sina barn en del av arbetsveckan också så att den ena föräldern ansöker om flexibel vårdpenning och den andra om hemvårdsstöd.

Familjeformen inverkar inte på beviljande av flexibel vårdpenning.

Familjeformen inverkar inte på beviljande av flexibel vårdpenning.

Familjeformen inverkar inte på beviljande av flexibel vårdpenning.

Hur länge betalas flexibel vårdpenning?

Du kan få flexibel vårdpenning tills barnet fyller 3 år. Flexibel vårdpenning beviljas inte för en kortare tid än en månad. Stödperioden behöver inte börja från ingången av kalendermånaden.

Kom överens med din arbetsgivare om arbetstiden. Den genomsnittliga veckoarbetstiden på maximalt 30 timmar kan fortsätta även efter att barnet fyllt 3 år, men föräldern får inte längre flexibel vårdpenning.

En förälder till ett barn som går i årskurs 1 och 2 kan få partiell vårdpenning om arbetstiden är maximalt 30 timmar i veckan på grund av vården av barnet.

Läs mer

Senast ändrad 28.9.2023

Vad tycker du om sidan?