Om företagaren blir sjuk | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Om företagaren blir sjuk

En företagare har rätt att få sjukdagpenning och partiell sjukdagpenning från FPA. Om sjukdomen blir långvarig kan man få rehabiliteringsstöd eller sjuk- eller invalidpension.

Beloppet av dagpenningen baserar sig på årsinkomsten, som för företagarens del är arbetsinkomsten enligt FöPL- eller LFöPL-försäkringen.

Om du blir sjuk

  1. Läs först om hur och för vilken tid du kan få sjukdagpenning. Läs också om sjukdagpenningens självrisktid
  2. Dagpenningens belopp baserar sig på årsinkomsten. Du kan uppskatta dagpenningens belopp med vårt beräkningsprogram.

Återgång till arbetet

  1. Om du trots din sjukdom kan arbeta på deltid kan du få partiell sjukdagpenning. Den partiella sjukdagpenningen är hälften av sjukdagpenningen.
  2. Du kan främja din arbetsförmåga genom att anlita företagshälsovård för företagare eller genom att delta i rehabilitering som ordnas av FPA eller din arbetspensionsanstalt.

Om sjukdomen blir långvarig

  1. Sjukdagpenning betalas i regel ut för högst 300 vardagar, dvs. för ungefär ett år. Därefter betalas sjukdagpenning vanligen ut först efter att du varit arbetsför i ett år.
  2. Om sjukdomen blir långvarig och du inte kan arbeta kan du få rehabiliteringsstöd eller sjuk- eller invalidpension. 
  3. Läs anvisningar om hur du ansöker om rehabiliteringsstöd eller sjuk- eller invalidpension.

Närmare information om olika förmåner som FPA betalar ut under sjukdomstid finns under Sjuk.

Senast ändrad 9.10.2023

Vad tycker du om sidan?