Om företagaren blir sjuk | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Om företagaren blir sjuk

Om du blir sjuk kan du få sjukdagpenning eller partiell sjukdagpenning. Om sjukdomen blir långvarig kan rehabiliteringsstöd eller sjuk- eller invalidpension komma i fråga. När du ansöker om förmåner för dig själv är det enklast att sköta ärendet i MittFPA.

Om du blir sjuk

Återgång till arbetet

  1. Om du trots din sjukdom kan arbeta på deltid kan du få partiell sjukdagpenning. Beloppet av den partiella sjukdagpenningen är hälften av sjukdagpenningens belopp.
  2. Du kan främja din arbetsförmåga genom att anlita företagshälsovård för företagare eller genom att delta i rehabilitering som ordnas av FPA eller din arbetspensionsanstalt.

Om sjukdomen blir långvarig

  1. Sjukdagpenning betalas i regel ut för högst 300 vardagar, dvs. för ungefär ett år. Efter det kan du få sjukdagpenning på nytt för samma sjukdom först efter att du varit arbetsför i minst ett år.
  2. Om sjukdomen blir långvarig och du inte kan arbeta kan du få rehabiliteringsstöd eller sjuk- eller invalidpension. 
  3. Läs här hur du ansöker om rehabiliteringsstöd eller sjukpension.

Information på lättläst svenska och på teckenspråk

Aktuellt

Frisör och sax.

Har en företagare råd att bli sjuk?

Företagare Jukka Lautamaja var sjukledig i tre månader efter en axeloperation. Han hade angett en tillräckligt hög årsinkomst i sin FöPL-försäkring och kunde därför försörja sig med sjukdagpenningen från FPA under sjukledigheten.

Läs mer (mittiallt.fi)

Blev något oklart?

Ring FPA:s kundservice.

020 692 224
020 692 224
Senast ändrad 6.6.2024