Kort och intyg för pensionstagare | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Kort och intyg för pensionstagare

Kort för folkpensionstagare

Du får automatiskt ett kort för folkpensionstagare från FPA om du är under 65 år och får full folkpension i form av ålderspension eller i form av sjukpension. Med kortet kan du påvisa att du får folkpension.

Om du inte får arbetspension från Finland, får du kortet även om du inte får full folkpension.

Om du får rehabiliteringsstöd från FPA, dvs. tidsbegränsad sjukpension, kan du inte få kortet.

De flesta arbetspensionsanstalterna har sina egna kort för pensionstagare.

Om ditt kort förkommer

Intyg över pension från FPA

Du kan få ett intyg från FPA över att du får pension som betalas av FPA.

Du kan be om ett intyg genom att skicka ett meddelande i MittFPA, besöka något av FPA:s serviceställen eller ringa vårt servicenummer 020 692 222.

Rabatter

Många serviceproducenter erbjuder pensionstagare olika pensionärsrabatter. Pensionstagare kan till exempel få rabatt på biljetter hos VR (vr.fi) och Matkahuolto (matkahuolto.fi).

För att få rabatt kan man till exempel visa upp kortet för folkpensionstagare och ett fotoförsett identitetsbevis eller ett skriftligt intyg från FPA över att man får pension.

Serviceproducenterna avgör själva vilka rabatter eller förmåner de beviljar sina kunder. De avgör också hurdana intyg som behövs. För närmare information kan man kontakta serviceproducenten.

Senast ändrad 24.6.2024