Kurser för personer med sjukdomar i andningsorganen | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Anpassningskurser för personer med sjukdomar i andningsorganen

FPA ordnar anpassningskurser för barn och vuxna med sjukdomar i andningsorganen. Anpassningsträningen är multiprofessionell rehabilitering, och den genomförs i grupp.

På en anpassningskurs får du stöd och hjälp med att lösa problemsituationer i vardagen och att reda ut din livssituation. Syftet med anpassningsträningen är att trygga och förbättra arbets-, studie- och funktionsförmågan, att stärka förmågan att hantera livet och att stödja egenvård. På kursen får du också information om din sjukdom, om olika rehabiliteringsmetoder och om stödnätverk på din bostadsort. 

Familjekurserna för barn är avsedda för barn under skolåldern och barn i lågstadie- eller högstadieåldern som har en sjukdom i andningsorganen samt för deras familjer.

Anpassningskurserna för vuxna är avsedda för personer över 18 år som har astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom eller någon sällsynt lungsjukdom.

Senast ändrad 22.4.2021