Elatustuki | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Elatustuki

Kela voi maksaa elatustukea, jos lapsi ei saa elatusta elatusvelvolliselta vanhemmaltaan tai jos vahvistettu kiinteä elatusapu on pienempi kuin elatustuki. Elatustukea voidaan maksaa myös, jos elatusvelvollista vanhempaa ei ole.

 • Elatusapu = Rahamäärä, jonka elatusvelvollinen vanhempi maksaa lapsen elatusta varten. Määrä vahvistetaan elatussopimuksessa tai –päätöksessä.
 • Elatustuki = Kelan maksama etuus, jolla turvataan lapsen elatus, jos lapsi ei saa elatusapua elatusvelvolliselta vanhemmalta.
 • Elatusvelvollinen = vanhempi, joka on elatussopimuksen tai tuomioistuimen päätöksen mukaan velvollinen maksamaan elatusapua.
 • Etävanhempi = elatusvelvollinen, joka ei asu lapsen kanssa.
 • Lähivanhempi = lapsen kanssa asuva vanhempi.

Elatusavusta sopiminen

Vanhemmat voivat sopia erotilanteessa elatusavusta hyvinvointialueen lastenvalvojan vahvistamalla sopimuksella esimerkiksi silloin, jos

 • lapsi ja toinen vanhempi eivät asu yhdessä
 • lapsi asuu vuorotellen molempien vanhempien luona.

Jos vanhemmat eivät pysty sopimaan elatusavusta, asia ratkaistaan tuomioistuimessa. Tuomioistuin vahvistaa tällöin elatusavun määrän.

Vanhemmat voivat sopia elatusavusta vapaamuotoisesti keskenäänkin, mutta elatustuen saaminen edellyttää, että heillä on vahvistettu elatussopimus tai tuomioistuimen päätös elatusavusta.

Lisätietoja elatusavusta ja sen vahvistamisesta saat esimerkiksi oman hyvinvointialueesi lastenvalvojalta.

Kenelle tuki maksetaan?

Kela maksaa elatustuen lapsen huoltajalle tai muulle henkilölle, jonka hoidossa lapsi on. Kela voi myöntää ja maksaa tuen myös lapselle itselleen, jos lapsi on täyttänyt 15 vuotta ja asuu itsenäisesti.

Missä tilanteissa elatustukea voi saada?

Voit saada Kelasta elatustukea seuraavissa tilanteissa:

 • Elatusvelvollinen vanhempi ei ole maksanut elatusapua eräpäivään mennessä ja vähintään yhden kokonaisen kuukauden elatusapu on maksamatta.
 • Elatusapu on vahvistettu elatustukea pienemmäksi elatusvelvollisen vanhemman taloudellisen tilanteen vuoksi.
 • Elatusapua ei ole vahvistettu lainkaan maksettavaksi elatusvelvollisen taloudellisen tilanteen vuoksi.
 • Lapsi on syntynyt avioliiton ulkopuolella, eikä lapselle ole vahvistettu toista elatusvelvollista vanhempaa.
 • Lapsi on syntynyt äidin ja hänen naispuolisen kumppaninsa avioliittoon, mutta lapselle ei ole vahvistettu toista vanhempaa eikä äidin kumppani ole adoptoinut lasta.
 • Lapsi on adoptoitu ja lapsella on vain yksi vanhempi.
 • Elatusavun määrää ei ole voitu vahvistaa samalla, kun vanhemmuus on vahvistettu. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, kun lapsen äiti on yrittänyt tuomioistuimen kautta vahvistaa vanhemmaksi useampaa kuin yhtä henkilöä. Tällöin elatusapu voidaan vahvistaa vasta sitten, kun vanhemmuus on lainvoimaisesti vahvistettu.

Kela ei maksa elatustukea seuraavissa tilanteissa:

 • Sinulla ei ole hyvinvointialueen lastenvalvojan vahvistamaa elatussopimusta tai tuomioistuimen päätöstä elatusavusta.
 • Lapsi asuu elatusvelvollisen kanssa.
 • Lapsi asuu ulkomailla.
 • Lapsi voi tuloillaan elättää itsensä. Se tarkoittaa, että hänellä on yli 6 kuukauden ajan ansio- tai pääomatuloja vähintään 884,40 e/kk. Jos hän asuu itsenäisesti, tuloraja on 1 263,43 e/kk. Sosiaalietuudet eivät vaikuta elatustukeen.
 • Elatusvelvollinen on kuollut. Tässä tapauksessa voit hakea lapseneläkettä.
 • Naisparin lapsella ei ole vahvistettua isää, mutta synnyttävän vanhemman lisäksi äitiys vahvistetaan myös pariskunnan toiselle osapuolelle tai tämä adoptoi puolisonsa lapsen. Elatustukea voidaan maksaa kuitenkin adoptioprosessin ajan.

Lue lisää

Sivu päivitetty 30.1.2024