Företagarens inkomster och sjukförsäkringsavgifter | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Företagarens inkomster och sjukförsäkringsavgifter

Som företagare ska du uppskatta din årliga arbetsinkomst i din pensionsförsäkring för företagare. Arbetsinkomsten påverkar din pension men också beloppet av FPA:s förmåner och din rätt till arbetslöshetsförmåner.

Inkomstgränser för FöPL- och LFöPL-arbetsinkomst år 2024

  • Du ska teckna en FöPL-försäkring om dina inkomster är minst 9 010,28 euro per år.
  • Du ska teckna en LFöPL-försäkring om dina inkomster är minst 4 505,14 euro per år.

Din arbetsinkomst måste vara minst 14 803 euro per år för att du ska ha rätt till arbetslöshetsdagpenning.

Vilka stöd från FPA påverkas av arbetsinkomsten?

FPA beräknar dagpenningarnas belopp utifrån årsinkomsten, dvs. inkomsterna under en granskningsperiod på 12 kalendermånader. I företagarens årsinkomst beaktas arbetsinkomsten enligt FöPL- eller LFöPL-försäkringen. Arbetsinkomsten enligt din försäkring inverkar förutom på din pension även på din rätt att få arbetslöshetsförmåner. Arbetsinkomsten inverkar även på beloppet av följande FPA-förmåner:

  • föräldradagpenningar
  • sjukdagpenning
  • rehabiliteringspenning.

Löneinkomst från eget företag eller förvärvsinkomst av näringsverksamhet räknas inte in i årsinkomsten. Om din FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomst är liten kan du få minimibeloppet av förmånen. Om din arbetsinkomst har ändrats under granskningsperioden beräknar FPA dagpenningens belopp utifrån din genomsnittliga arbetsinkomst.

Excempel

Lisa är företagare. Hon blir sjuk och läkaren konstaterar att hon är arbetsoförmögen från och med 15.2.2021.

Lisa ansöker om sjukdagpenning hos FPA. FPA beräknar beloppet av sjukdagpenningen utifrån Lisas årsinkomst. Lisas arbetsinkomst enligt FöPL-försäkringen är 20 000 euro per år. Granskningsperioden på 12 månader är 1.1–31.12.2020.

Enligt beräkningarna får Lisa cirka 46 euro per vardag i sjukdagpenning.

Använd räknarna för att uppskatta beloppet av de stöd som FPA betalar ut.

Vilka stöd från FPA påverkas av inkomsterna av företagsverksamhet?

Vissa av FPA:s förmåner påverkas av andra inkomster än FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomsten. Exempelvis utkomststödet och vårdtillägget inom stödet för hemvård av barn bestäms utifrån de faktiska inkomsterna av din företagsverksamhet. Det framgår av ansökningsblanketten för respektive förmån vilka inkomster du ska anmäla till FPA.

FPA får uppgifter om inkomsterna

FPA får uppgifterna om FöPL- och LFöPL-arbetsinkomsten direkt från arbetspensionsanstalten. Du behöver inte lämna in dem separat.

Om du utöver FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomsten har löneinkomster från annat håll än från ditt eget företag får FPA uppgifter om dem från inkomstregistret. FPA använder sig av uppgifterna vid handläggningen av ansökningar. Vid behov ber vi dig om ytterligare uppgifter.

Företagarens sjukförsäkringsavgifter

FPA:s sjukförsäkring är uppdelad i en arbetsinkomstförsäkring och en sjukvårdsförsäkring. Som företagare betalar du sjukförsäkringens dagpenningspremie och sjukvårdspremie i samband med förskottsuppbörden.

Procentsats för sjukförsäkringsavgifter
ÅrDagpenningspremieSjukvårdspremie
20241,23 %*0,51 %
20231,59 %*1,48 %

*inkl. tilläggsfinansieringsandel

Läs mer om sjukförsäkringsavgifterna 2024 på veronmaksajat.fi (på finska).

Läs mer om arbetsgivarnas sjukförsäkringsavgifter (Arbetsgivare).

Information på lättläst svenska och på teckenspråk

Blev något oklart?

Ring FPA:s telefontjänst för arbetsgivare.

020 692 239
020 692 239
Senast ändrad 6.6.2024