Föräldradagpenningar och barnavårdsstöd till företagare | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Föräldradagpenningar och barnavårdsstöd till företagare

Som företagare har du rätt till föräldradagpenningar från FPA. Efter dem kan du få barnavårdsstöd. När du ansöker om förmåner för dig själv är det enklast att sköta ärendet i MittFPA.

Beloppet av föräldradagpenningen baserar sig på årsinkomsten. En företagares årsinkomst utgörs av arbetsinkomsten enligt FöPL- eller LFöPL-försäkringen.

Föräldradagpenningen betalas till företagaren själv. 

När ett barnet föds

  1. Läs först hur och för vilken tid du kan få graviditetspenning och föräldradagpenning.
  2. Dagpenningens belopp baserar sig på årsinkomsten. Använd räknaren för att se hur mycket dagpenning du kan få.
  3. Läs hur du ansöker om föräldradagpenningar och hur stort belopp du kan få:
  4. Läs hur du ansöker om faderskapspenning om den beräknade tidpunkten för barnets födelse var före 4.9.2022.

Återgång till arbetet

Om du har förkortad arbetsdag kan du få partiell föräldrapenning. Du kan också få föräldrapenning för enskilda dagar då du tar hand om ditt barn.

  1. Läs om hur arbete inverkar på olika föräldradagpenningar:
  2. Läs här hur arbete inverkar på faderskapspenning om den beräknade tidpunkten för barnets födelse var före 4.9.2022.
  3. Om det sker förändringar i din situation ska du meddela i MittFPA.
  4. Om du och barnets andra förälder vill kombinera arbete och barnavård samtidigt kan du få partiell föräldrapenning.

Vård av barn efter föräldraledigheten

  1. Efter föräldraledigheten kan du ordna barnets vård på olika sätt. Barnet kan delta i kommunal eller privat småbarnspedagogik eller vårdas hemma. Läs om FPA:s barnavårdsstöd:
  2. Om det sker förändringar i din situation ska du meddela i MittFPA.

Information på lättläst svenska och på teckenspråk

Aktuellt

Mor och barn.

Bebisvardag och företagande med partiell föräldraledighet

Företagaren Maikki Marjaniemi och hennes man tog ut partiell föräldraledighet samtidigt. Familjelivet anpassades på att flexibelt sätt till företagandet så att båda föräldrarna kunde ta ansvar för vården av barnet.

Läs mer (mittiallt.fi)

Blev något oklart?

Ring FPA:s kundservice.

020 692 226
020 692 226