Stöd för arbetsförmågan | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Stöd för arbetsförmågan

Som företagare kan du främja din arbetsförmåga genom att ordna företagshälsovård för dig själv och få ersättning för den från FPA. Du kan också ha rätt till rehabilitering som ordnas av arbetspensionsanstalten eller FPA. Du kan få rehabiliteringspenning under den tid du deltar i rehabilitering. När du ansöker om förmåner för dig själv är det enklast att sköta ärendet i MittFPA.

Beloppet av den rehabiliteringspenning som FPA betalar ut baserar sig på årsinkomsten, som för företagarens del är arbetsinkomsten enligt FöPL- eller LFöPL-försäkringen.

När du anlitar företagshälsovård

 1. Företagshälsovårdens tjänster hjälper dig att främja din arbets- och funktionsförmåga. Om du vill kan du ordna förebyggande företagshälsovård för dig själv, och som en del av den även sjukvård på allmänläkarnivå. Läs om företagshälsovård för företagare och vad som ersätts.
 2. FPA ersätter högst 50 % eller 60 % av kostnaderna för företagarens företagshälsovård. Ersättningsbeloppet beror på vilka tjänster som ingår i ditt avtal om företagshälsovård.

Ansök om yrkesinriktad rehabilitering hos arbetspensionsanstalten

 1. Arbetspensionsanstalterna ordnar yrkesinriktad rehabilitering (arbetspension.fi) som också lämpar sig för företagare.
 2. Bekanta dig med de rehabiliteringsalternativ som din arbetspensionsanstalt erbjuder. För ansökan om rehabilitering behöver du ett läkarintyg och en rehabiliteringsplan.

Om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning

 1. Du kan ansöka om rehabilitering som ordnas av FPA. Rehabiliteringen ordnas i form av kurser och i form av individuell rehabilitering. Ta reda på vilka rehabiliteringskurser som är möjliga i ditt fall. Exempelvis följande alternativ kan vara lämpliga för företagare:
  • Yrkesinriktad Kiila-rehabilitering lämpar sig för företagare som behöver stöd för arbetsförmågan och för att kunna stanna kvar i arbetslivet men för vilka den rehabilitering som arbetspensionsanstalten ordnar inte är möjlig.
  • Näringsstödet hjälper företagaren eller yrkesutövaren att sysselsätta sig trots en sjukdom eller funktionsnedsättning.
  • Multidisciplinär individuell rehabilitering lämpar sig för företagare som har en omfattande sjukdom som medför många olika problem.
 2. Diskutera med någon inom hälso- och sjukvården vilka rehabiliteringsalternativ som är lämpliga med tanke på ditt hälsotillstånd. För ansökan om rehabilitering behöver du ett läkarintyg.
 3. FPA kan betala ekonomiskt stöd under den tid du deltar i rehabilitering. Läs anvisningar om hur du ansöker om rehabiliteringspenning och hur stort beloppet är.

Information på lättläst svenska och på teckenspråk

Aktuellt

En kvinna och en man sitter på gården.

Rehabilitering hjälper dig att stanna kvar i arbetslivet

Yrkesinriktad rehabilitering gav ensamföretagaren Riitta nya krafter. Den avgiftsfria KIILA-rehabiliteringen är avsedd för alla som är i arbetslivet – även för företagare.

Läs mer (mittiallt.fi) 

Blev något oklart?

Ring FPA:s kundservice.

020 692 225
020 692 225