När företagaren går i pension | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

När företagaren går i pension

Som företagare ordnar du själv ditt pensionsskydd genom att betala en pensionsförsäkring för företagare eller lantbruksföretagare (FöPL- eller LFöPL-försäkring). När du når pensionsåldern kan du ansöka om arbetspension hos den arbetspensionsanstalt där du varit försäkrad.

Om din arbetspension är liten kan du utöver den få pension från FPA. Det går enklast att ansöka om pensioner och andra förmåner för dig själv i MittFPA.

Företagares arbetspension

FPA:s folkpension kompletterar arbetspensionen

  1. Om du har en liten arbetspension eller ingen arbetspension alls kan du få folkpension från FPA. En form av folkpension är ålderspension. Den är avsedd för personer över 65 år. Folkpensionen kan också utgöras av förtida ålderspension eller sjukpension.

Garantipensionen tryggar en minimipension

  1. Förtida uttag av ålderspension minskar garantipensionen eller kan vara ett hinder för att få den. Garantipensionen minskas av alla övriga pensioner från Finland och från utlandet. FPA kan bevilja garantipension först efter att du har ansökt om alla andra pensioner.

Bostadsbidrag om inkomsterna är små

  1. Om du får till exempel arbetspension eller ålderspension från FPA och dina inkomster är små kan du ansöka om bostadsbidrag för pensionstagare.

Information på lättläst svenska och på teckenspråk

Aktuellt

En man borstar snö.

Att klara sig på en liten pension

”Om jag som företagare hade betalat dubbelt större pensionsavgift, skulle pensionen vara betydligt större nu”, säger Pentti som i dag är pensionär.

Läs mer (mittiallt.fi)

Blev något oklart?

Ring FPA:s kundservice.

020 692 222
020 692 222

Hur står det annars till med dig?