Förmåner i internationella situationer | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Förmåner i internationella situationer

Flyttning från Finland eller till Finland kan påverka din rätt till förmåner från FPA.

Kontrollera din rätt till FPA-förmåner om

  • du flyttar stadigvarande utomlands
  • du börjar arbeta utomlands (meddela FPA även om ditt bosättningsland inte ändras)
  • du hör till en persongrupp som kan få FPA-förmåner vid utlandsvistelse som är längre än 6 månader.

Utbetalning av förmåner till utlandet

Om du bor någon annanstans än i ett EU- eller EES-land, i Schweiz eller i Storbritannien tillfälligt, det vill säga i högst 6 månader, har du i allmänhet rätt till FPA-förmåner på samma sätt som om du skulle bo i Finland. FPA fortsätter alltså betala ut förmåner till dig trots att du bor utomlands. Du kan också ansöka om nya förmåner. Grundläggande utkomststöd betalas emellertid inte ut till utlandet.

Om du bor stadigvarande, det vill säga i mer än 6 månader, någon annanstans än i ett EU- eller EES-land, i Schweiz eller i Storbritannien, kan du vanligen inte få FPA-förmåner. Utbetalningen av förmåner upphör den dag du flyttar.

Kortvarig vistelse i ett EU- eller EES-land, i Schweiz eller i Storbritannien bedöms från fall till fall. Många förmåner kan betalas ut om du fortsättningsvis anses bo i Finland även om vistelsen skulle överskrida 6 månader. Om du ändå börjar arbeta i dessa länder upphör vanligen din rätt till FPA-förmåner.

Kontrollera i MittFPA

  • de uppgifter som FPA har om dina vistelser utomlands och i Finland
  • din rätt att omfattas av social trygghet i Finland.

Förmåner vid flytt till Finland

Din rätt till social trygghet och FPA-förmåner fastställs när du för första gången ansöker om en förmån från FPA efter flyttningen till Finland. Utöver förmånsansökan ska du i MittFPA också fylla i Anmälan om flyttning till Finland eller lämna in blankett Y 77r, Flyttning till Finland (pdf). Om du har lämnat en utredning tidigare i samband med en annan förmånsansökan och dina förhållanden inte har förändrats, behöver utredningen inte lämnas på nytt.

Återflyttning till Finland och fortsatt utbetalning av förmåner

Om du under vistelsen utomlands har fått förmåner från FPA och du återvänder till Finland, ska du anmäla din återkomst till Finland så snabbt som möjligt så att utbetalningen av förmånerna kan fortsätta utan avbrott. Tillfälliga flyttningar till utlandet behöver i allmänhet inte anmälas till FPA.

Läs mer

Senast ändrad 24.5.2024