Handikappbidrag för barn, internationella situationer | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Handikappbidrag för barn i internationella situationer

Flyttning till Finland

Handikappbidrag för personer under 16 år kan beviljas barn som flyttar till Finland för att stadigvarande bosätta sig här och som uppfyller de övriga villkoren för att få handikappbidrag. Handikappbidraget kan i regel beviljas först när FPA har granskat barnets rätt till social trygghet i Finland. Den sociala tryggheten baserar sig på bosättning.

Om familjen flyttar utomlands

Handikappbidrag kan betalas till barn som är bosatta utomlands om de omfattas av den finländska sociala tryggheten. Ett barn som bor i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz kan i vissa fall ha rätt till handikappbidrag också då föräldern är anställd hos en finsk arbetsgivare eller är försäkrad i Finland på grundval av företagsverksamhet.

Läs mer

Senast ändrad 25.9.2023

Vad tycker du om sidan?