Meddela förändringar som inverkar på handikappbidraget | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Meddela förändringar

Meddela FPA så fort som möjligt om det sker förändringar i barnets förhållanden. Förändringarna kan inverka på rätten till handikappbidrag för personer under 16 år.

Meddela FPA om

  • barnets funktionsnedsättning eller hälsotillstånd förändras väsentligt
  • barnets behov av vård, omvårdnad och rehabilitering minskar eller ökar betydligt
  • barnet flyttar utomlands eller återvänder till Finland
  • det sker förändringar i de förmåner eller förmånsbelopp som dras av från handikappbidraget.

Om barnets situation förändras kan det behövas en ny ansökan.

Läs mer

Senast ändrad 23.8.2023

Vad tycker du om sidan?