Handikappbidraget när barnet fyller 16 år | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

När barnet fyller 16 år

När barnet fyller 16 år upphör rätten till handikappbidrag för personer under 16 år. Då kan barnet i stället ha rätt till handikappbidrag för personer över 16 år och möjlighet att få rehabiliteringspenning för unga. Det lönar sig att lämna in ansökan med bilagor till FPA i god tid innan barnet fyller 16 år.

Utbetalningen av handikappbidrag för personer under 16 år upphör vid utgången av den månad då barnet fyller 16 år.

I regel kan personer under 20 år beviljas sjukpension först när man har undersökt möjligheterna till yrkesinriktad rehabilitering.  Om man konstaterar att yrkesinriktad rehabilitering inte är ett alternativ och den unga beviljas sjukpension, kan han eller hon ha rätt också till vårdbidrag för pensionstagare.

Om du tycker att det känns besvärligt att reda ut olika FPA-förmåner lönar det sig att boka tid till FPA. Du kan få kundservice per telefon eller på något av FPA:s serviceställen. Om du bokar en telefontid blir du uppringd på den bokade tiden. Då kan du sköta ditt ärende på samma sätt som om du skulle besöka ett serviceställe personligen.

Läs mer

Senast ändrad 18.1.2024

Vad tycker du om sidan?