Fronttillägg till veteraner | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Fronttillägg till veteraner

AnkkuriFronttillägg

Fronttillägg betalas till en person som har

  • frontmannatecken
  • fronttjänsttecken (kvinnor)
  • fronttecken
  • intyg över deltagande i minröjningsuppgifter åren 1945–1952.

Man kan inte längre ansöka om de här tecknen.

Hur stort är fronttillägget?

Fronttillägget är
200,01 euro/månad

Inkomster och förmögenhet påverkar inte beloppet av fronttillägg. Fronttillägget är skattefri inkomst.

Betalningsdag

Fronttillägget betalas ut
den 7:e dagen i månaden

Om bankerna är stängda på utbetalningsdagen betalas fronttillägget ut närmast föregående dag då bankerna har öppet. 

AnkkuriExtra fronttillägg

Extra fronttillägg betalas till de pensionstagare som bor i Finland och som har fronttillägg och folkpension. Det betalas inte till minröjare.

Hur stort är det extra fronttillägget?

Det extra fronttillägget är 25–45 % av den del av folkpensionen som överstiger 106,88 euro per månad.

Det största möjliga beloppet av extra fronttillägg betalas till en pensionstagare som inte har pensioner som minskar tillägget, såsom pension från utlandet.

Det största möjliga extra fronttillägget är

  • 300,97 euro per månad för dem som är ensamstående
  • 263,55 euro per månad för personer i parförhållande.

Extra fronttillägg är skattefri inkomst.

Om du får extra fronttillägg och förhöjt eller högsta vårdbidrag för pensionstagare, får du också veterantillägg från FPA.

Betalningsdag

Extra fronttillägg betalas ut
den 7:e dagen i månaden

Om bankerna är stängda på utbetalningsdagen betalas fronttillägget ut närmast föregående dag då bankerna har öppet. 

AnkkuriFronttilläggskort

Med fronttilläggskortet kan veteraner och personer som deltog i minröjningsuppgifter efter kriget påvisa sin rätt till veteranrabatter och veterantjänster.

Alla som har fronttillägg har rätt till fronttilläggskort. När du använder kortet kan du behöva legitimera dig med ett fotoförsett identitetsbevis.

Om fronttilläggskortet tappas bort kan du beställa ett nytt kort från FPA. Du får då ett nytt kort inom några veckor. FPA skickar genast ett temporärt pappersintyg som du kan använda tills du får det nya kortet.

Kortet är blåvitt. På den ena sidan finns innehavarens namn och på den andra sidan finns anvisningar på svenska och finska.

Om du har frågor om fronttilläggskortet kan du ringa servicenumret 020 692 224.

Rabatter

Serviceproducenterna avgör själva vilka rabatter eller förmåner de beviljar sina kunder. De avgör också hurdana intyg som behövs.

För närmare information kan man kontakta serviceproducenten.

Information på lättläst svenska och på teckenspråk

Blev något oklart?

Du kan ringa FPA:s kundtjänst.

020 692 222
020 692 222