Pikaopas perhe-etuuksiin | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Pikaopas perhe-etuuksiin

Lapsen syntyessä ja kasvaessa vanhemmilla on oikeus perhevapaisiin sekä erilaisiin Kelan maksamiin etuuksiin. Oheiseen muistilistaan on koottu yleisimmät perhe-etuudet aikajärjestyksessä.

Kun odotat lasta

Käy neuvolassa ja toimita raskaustodistus

Kun raskaus on kestänyt vähintään 154 päivää eli noin 5 kuukautta, saat neuvolasta raskaustodistuksen. Tarvitset todistuksen, kun haet Kelasta äitiysavustusta ja raskausrahaa.

Hae äitiyspakkaus tai rahasumma

Äitiysavustukseksi voit valita äitiyspakkauksen tai 170 euron rahasumman. Hae äitiysavustus viimeistään 2 kuukautta ennen lapsen laskettua syntymäaikaa. Pakkaus toimitetaan noin 2 viikon kuluttua sen myöntämisestä.

 

Raskausvapaan ajalta raskausrahaa

Raskausvapaalle voi jäädä yleensä 30 arkipäivää eli noin 5 viikkoa ennen laskettua aikaa. Raskausrahaa maksetaan 40 arkipäivää eli noin 1,5 kuukautta.

Hae raskausrahaa

Selvitä, maksaako työnantajasi palkkaa raskausvapaan ajalta. Tarvitset tiedon raskausrahahakemukseen. Synnyttävä vanhempi voi hakea samalla myös vanhempainrahaa.

Lapsilisä

Kela maksaa lapsilisää lapsen syntymää seuraavan kuukauden alusta. Lapsilisää maksetaan 17-vuotiaaksi asti.

Hae lapsilisää

Voit hakea lapsilisää jo ennen lapsen syntymää.

Lapsi syntyy

Vanhempainvapaan ajalta saat vanhempainrahaa

Voit aloittaa vanhempainvapaan lapsen syntyessä. Synnyttävä vanhempi voi saada vanhempainrahaa heti raskausrahan jatkoksi, vaikka lapsi ei olisi vielä syntynyt. Kela maksaa vanhempainrahaa yhdestä lapsesta 320 arkipäivää eli noin 13 kuukautta, ja se jaetaan vanhempien kesken tasan.

Keskustele työnantajasi kanssa

Vanhempainvapaata voi pitää erimittaisissa jaksoissa, kunnes lapsi täyttää 2 vuotta. Sovi kuitenkin työnantajasi kanssa vanhempainvapaan pitämisestä, koska työnantajallasi voi olla oikeus rajoittaa jaksojen pituutta tai määrää.

Hae vanhempainrahaa

Hae vanhempainrahaa, kun tiedät, milloin aiot pitää vanhempainvapaata. Selvitä, maksaako työnantajasi palkkaa vanhempainvapaan ajalta. Tarvitset tiedon vanhempainrahahakemukseen. Hae vanhempainrahaa viimeistään 2 kuukauden kuluessa siitä, kun haluat saada sitä.

 

Hae lapsilisää viimeistään nyt

Vanhemmat voivat sopia, kumpi heistä hakee lapsilisää. Hae lapsilisää viimeistään 6 kuukauden kuluttua lapsen syntymästä.

Kela-kortti tulee postitse

Kun lapsi syntyy Suomessa, tieto siitä välittyy sairaalasta väestötietojärjestelmään ja sieltä Kelaan. Nimenannon jälkeen lapsi saa oman Kela-kortin.

Lapsi on noin 6 kuukautta

Hoitovapaa

Voit jäädä hoitamaan lasta palkattomalle hoitovapaalle, kun lapsen syntymästä on kulunut 160 arkipäivää. Lapsi on tuolloin noin 6 kuukauden ikäinen. Hoitovapaan myöntää työnantaja. Kela maksaa hoitovapaan ajalta kotihoidon tukea tai joustavaa tai osittaista hoitorahaa.

Kotihoidon tuki

Voit saada kotihoidon tukea, jos lapsi ei osallistu kunnalliseen varhaiskasvatukseen eikä lapsesta makseta vanhempainpäivärahoja. Lapsen hoitaja voi olla vanhempi tai muu henkilö, esimerkiksi isovanhempi tai palkattu hoitaja. Voit saada kotihoidon tukea siihen asti, kun lapsi täyttää 3 vuotta.

Joustava hoitoraha

Voit saada joustavaa hoitorahaa alle 3-vuotiaasta lapsesta, jos työaikasi on viikoittain keskimäärin enintään 30 tuntia. Et voi saada joustavaa hoitorahaa, jos sinulle maksetaan vanhempainpäivärahoja samalta ajalta. Jos lapsen toisen vanhemman työaika on enintään 30 tuntia viikossa, hän voi saada joustavaa hoitorahaa myös silloin, jos sinä saat vanhempainpäivärahaa samasta lapsesta.

Hae kotihoidon tukea tai joustavaa hoitorahaa

Hae kotihoidon tukea tai joustavaa hoitorahaa viimeistään 6 kuukauden kuluessa siitä, kun haluat saada sitä.

Lapsi on noin 9 kuukautta

Oikeus varhaiskasvatukseen alkaa

Kun lapsi on noin 9 kuukauden ikäinen, hänen hoitonsa on mahdollista järjestää myös kunnallisessa tai yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Jos valitset yksityisen varhaiskasvatuksen, voit hakea yksityisen hoidon tukea.

Yksityisen hoidon tuki

Voit saada yksityisen hoidon tukea, jos perheessäsi on alle kouluikäinen lapsi, jota hoitaa perheesi palkkaama hoitaja tai yksityinen varhaiskasvatuksen tuottaja.

Hae yksityisen hoidon tukea

Hae yksityisen hoidon tukea viimeistään 6 kuukauden kuluessa siitä, kun haluat saada sitä.

Lapsi täyttää 2 vuotta

Oikeus pitää vanhempainvapaata päättyy

Et voi enää pitää vanhempainvapaata tai saada vanhempainrahaa.

Lapsi menee kouluun

Osittainen hoitoraha

Voit saada osittaista hoitorahaa, jos teet töitä enintään 30 tuntia viikossa lapsen hoidon vuoksi. Osittaista hoitorahaa maksetaan 1. ja 2. luokalla olevasta lapsesta.

Hae osittaista hoitorahaa

Hae osittaista hoitorahaa viimeistään 6 kuukauden kuluessa siitä, kun haluat saada sitä.

Lapsi täyttää 17 vuotta

Lapsilisän maksu päättyy. Nuori voi hakea peruskoulun jälkeisiin opintoihin opintoetuuksia.

Sivu päivitetty 21.2.2024