Pikaopas perhe-etuuksiin

Lapsen syntyessä ja kasvaessa vanhemmilla on oikeus perhevapaisiin sekä erilaisiin Kelan maksamiin etuuksiin.  Oheiseen muistilistaan on koottu yleisimmät perhe-etuudet aikajärjestyksessä.

Hae perhe-etuuksia kätevästi verkossa. Samalla voit lähettää tarvittavat liitteet. Puhelimella otettu selkeä valokuva liitteestä kelpaa.

Lapsi tulossa

 

Käy neuvolassa ja toimita raskaustodistus

Kun raskaus on kestänyt vähintään 154 päivää eli noin 5 kuukautta, saat neuvolasta raskaustodistuksen. Tarvitset todistuksen, kun haet Kelasta äitiysavustusta ja äitiysrahaa.

 

Hae äitiysavustus viimeistään 2 kuukautta ennen laskettua aikaa

Äitiysavustukseksi voit valita äitiyspakkauksen tai 170 euron rahasumman. Pakkaus toimitetaan noin kahden viikon kuluttua sen myöntämisestä.

Hae etuutta Lue lisää
 

Äitiysvapaan ajalta äitiysrahaa

Äitiysvapaalle voi jäädä 30−50 arkipäivää eli noin 5−8 viikkoa ennen laskettua aikaa. Äitiysrahaa maksetaan 105 arkipäivältä. Saat sitä käytännössä siis noin 4 kuukautta.

Lue lisää
 

Hae äitiysraha viimeistään 2 kuukautta ennen laskettua aikaa

Selvitä, maksaako työnantajasi palkkaa äitiysvapaan ajalta. Tarvitset tiedon äitiysrahahakemukseen. Jos haluat, voit samalla hakea myös lapsilisän ja vanhempainrahan.

Hae etuutta Lue lisää

Lapsi syntyy

 

Isyysvapaan ajalta isyysrahaa

Isä, voit aloittaa isyysvapaasi lapsen syntymän jälkeen. Isyysvapaa on enintään 54 arkipäivää eli noin 9 viikkoa. Tästä enintään 18 arkipäivää voi pitää sinä aikana, jolloin äiti saa äitiys- tai vanhempainrahaa. Loput isyys vapaapäivät isä voi pitää enintään 2 jaksossa sen jälkeen, kun vanhempainrahan saaminen on loppunut.

Lue lisää
 

Hae isyysrahaa vasta lapsen syntymän jälkeen

Hae isyysrahaa, kun tiedät, milloin aiot pitää isyysvapaata. Selvitä, maksaako työnantajasi palkkaa isyysvapaan ajalta. Tarvitset tiedon isyysrahahakemukseen. Voit hakea isyysrahan myös takautuvasti, kuitenkin viimeistään, kun lapsi on täyttänyt 2 vuotta.

Hae etuutta Lue lisää
 

Lapsilisä

Kela maksaa lapsilisää alle 17-vuotiaista lapsista, jotka asuvat Suomessa. Saat lapsilisää lapsen syntymää seuraavan kuukauden alusta.

Lue lisää
 

Hae lapsilisää

Vanhemmat voivat sopia, kumpi heistä hakee lapsilisää. Voit hakea lapsilisää joko erikseen tai samalla, kun haet vanhempainpäivärahoja. Lapsilisää voidaan maksaa takautuvasti enintään 6 kuukaudelta siitä, kun hakemus on jätetty.

Hae etuutta Lue lisää
 

Kela-kortti tulee postitse

Kun lapsi syntyy Suomessa, tieto siitä menee sairaalasta väestörekisteriin ja sieltä Kelaan. Nimenannon jälkeen Kela lähettää kotiin Kela-kortin.

 

Käy jälkitarkastuksessa neuvolassa

Äiti, käy jälkitarkastuksessa 5−12 viikon kuluttua synnytyksestä. Saat todistuksen, joka pitää toimittaa Kelaan vanhempainrahan maksua varten.

 

Hae vanhempainrahaa

Hae vanhempainrahaa viimeistään kuukausi ennen vapaan aloittamista.

Hae etuutta Lue lisää

Lapsi noin 3 kuukautta

 

Vanhempainvapaa

Vanhempainvapaa alkaa äitiysvapaan jälkeen. Lapsi on tällöin noin 3 kuukautta vanha. Vanhemmat voivat sopia keskenään vanhempainvapaan käytöstä. Vanhempainvapaan ajalta Kela maksaa vanhempainrahaa 158 arkipäivää eli reilut puoli vuotta.

Lue lisää
 

Hae lapsilisä viimeistään nyt

Lapsilisää voidaan maksaa takautuvasti enintään 6 kuukaudelta siitä, kun olet jättänyt hakemuksen.

Hae etuutta Lue lisää

Lapsi noin 9 kuukautta

 

Hoitovapaa

Lapsi on noin 9 kuukauden ikäinen, kun vanhempainvapaa päättyy. Tämän jälkeen isä tai äiti voi jäädä hoitamaan lasta palkattomalle hoitovapaalle kunnes lapsi täyttää 3 vuotta. Hoitovapaan myöntää työnantaja. Hoitovapaa voi olla myös osittainen.

 

Hae lastenhoidon tuet

Jos lapsi ei ole kunnallisessa hoidossa, saat Kelasta rahallista tukea hoitotavasta riippuen. Hae lastenhoidon tukia verkossa viimeistään 6 kuukauden kuluessa siitä, kun haluat saada niitä.

Hae etuutta Lue lisää
 

Kotihoidon tuki

Kotihoidon tukea voi hakea, jos isä tai äiti hoitaa kotona alle 3-vuotiasta lasta. Hoitaja voi myös olla joku muu, esim. isovanhempi tai palkattu hoitaja.

Lue lisää
 

Yksityisen hoidon tuki

Yksityisen hoidon tukea voi saada perhe, jossa on alle kouluikäinen lapsi, jota hoitaa perheen palkkaama hoitaja tai yksityinen päivähoidon tuottaja.

Lue lisää
 

Joustava hoitoraha

Alle 3-vuotiaan lapsen äiti tai isä voi saada Kelasta joustavaa hoitorahaa, jos hänen työaikansa viikoittain on keskimäärin enintään 30 tuntia.

Lue lisää

Lapsi 2 vuotta

 

Hae isyysraha viimeistään nyt

Isä, jos et ole vielä hakenut isyysrahaa pitämäsi isyysvapaan ajalta, hae se 2 kuukauden kuluessa lapsen 2-vuotispäivästä.

Hae etuutta Lue lisää

Lapsi menee kouluun

 

Osittainen hoitoraha

Voit saada osittaista hoitorahaa, kun teet töitä enintään 30 tuntia viikossa lapsen hoidon vuoksi. Osittaista hoitorahaa maksetaan 1. ja 2. luokalla olevasta lapsesta.

Lue lisää