Lastenhoidon tuet

Kun vanhempainrahan maksaminen päättyy, lapsi on noin 9 kuukauden ikäinen. Voit järjestää lapsen hoidon vanhempainvapaan jälkeen eri tavoin. Lapsi voi mennä kunnalliseen tai yksityiseen päivähoitoon tai lasta voidaan hoitaa kotona.

Kelan maksamia lastenhoidon tukia ovat

  • kotihoidon tuki
  • yksityisen hoidon tuki
  • joustava hoitoraha sekä
  • osittainen hoitoraha.

Voit saada kotihoidon tukea tai yksityisen hoidon tukea, jos lapsi ei ole kunnallisessa hoidossa. Joustavaa tai osittaista hoitorahaa voit saada, jos työaikasi on enintään 30 tuntia viikossa ja etuuden muut edellytykset täyttyvät.

Lastenhoidon tukia ei makseta kuukautta lyhyemmältä ajalta. Tukijakson ei tarvitse alkaa kalenterikuukauden alusta. Tukijakso voi myös päättyä keskellä kalenterikuukautta, jolloin tuki maksetaan vajaalta kuukaudelta kuukauden viimeisenä päivänä.  Vähimmäisaikaan lasketaan mukaan molempien vanhempien lastenhoidon tuen tukijaksot.

Vähimmäisaika täyttyy myös silloin, kun kotihoidontuki jatkuu isyysrahakauden jälkeen niin, että kotihoidon tukien jaksot kestävät yhteensä vähintään kuukauden.

Hoitovapaa työssä käyvälle vanhemmalle

Oikeus hoitovapaaseen perustuu työsopimuslakiin. Hoitovapaan myöntää työnantaja, joten sovi vapaasta työnantajasi kanssa. Ilmoita vapaasta työnantajallesi viimeistään 2 kuukautta ennen sen alkamista.

Voit pitää hoitovapaasi yhdessä tai kahdessa osassa (jokaista lasta kohti). Vapaan tulee kestää vähintään kuukausi kerrallaan. Hoitovapaata voi pitää useammassakin jaksossa, jos saat siihen työnantajan luvan. Kela maksaa lastenhoidon tukea perheelle kuinka monelta jaksolta tahansa, kunhan jaksot ovat vähintään kuukauden mittaisia.

Molemmat vanhemmat eivät voi olla hoitovapaalla yhtä aikaa, mutta osittaisen hoitovapaan voi jakaa molemmille.

Tietoa hoitovapaasta voit saada myös työehtosopimuksesta, ja ongelmatilanteissa voit keskustella vapaasta esim. ammattiliittosi kanssa.

Lue lisää