Näin haet raskausrahaa | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Näin haet raskausrahaa

Voit tehdä hakemuksen vasta, kun olet saanut raskaustodistuksen.

Hae raskausrahaa OmaKelassa

Hae etuutta
 1. Hae raskausrahaa OmaKelassa vanhempainpäivärahan hakemuksella.
 2. Tarvitset hakemukseen raskausrahan alkamis- ja päättymispäivät. Suunnittele raskaus- ja vanhempainrahapäivien laskurilla, miten aiot pitää vapaata.
 3. Liitä hakemukseesi raskaustodistus, josta selviää, että raskaus on kestänyt 154 päivää. Saat todistuksen lääkäriltäsi tai neuvolasta.
  • Lähetä liite OmaKelassa. Voit skannata todistuksen tai ottaa siitä kuvan.
  • Jos olet toimittanut raskaustodistuksen jo äitiysavustushakemusta varten, sitä ei tarvitse toimittaa uudelleen.
 4. Päivärahasi määräytyy vuositulon perusteella. Kela saa yleensä tarvitsemansa tiedot tulorekisteristä ja vakuutuslaitoksista, joten niitä ei tarvitse ilmoittaa erikseen Kelaan. Ota huomioon seuraavat asiat:
  • Jos olet saanut saman raskauden aikana erityisraskausrahaa, raskausrahan määrä perustuu samoihin tuloihin.
  • Jos työnantajasi maksaa palkkaa raskausvapaasi ajalta, ilmoita hakemuksessasi, miltä ajalta saat palkkaa. Raskausraha maksetaan siltä ajalta työnantajallesi, ja työnantajan täytyy toimittaa Kelaan oma hakemuksensa.
  • Jos uuden lapsen laskettu aika on ennen kuin edellinen lapsi on 3 vuotta ja haet päivärahaa samojen tulojen perusteella kuin viimeksi, sinun ei tarvitse ilmoittaa sitä hakemuksessa. Tieto näkyy Kelassa automaattisesti, kun hakemustasi käsitellään.
 5. Jos et ole naimisissa lapsen toisen vanhemman kanssa, hakemuksessa kysytään, onko vanhemmuus tunnustettu. Vanhemmuuden tunnustaminen vaikuttaa molempien vanhempien vanhempainrahaan, joten asia kannattaa pohtia ennen hakemuksen täyttämistä.
 6. Voit hakea samalla hakemuksella myös vanhempainrahaa.

OmaKelassa näet, onko hakemuksesi ratkaistu, minkä verran etuutta saat ja milloin se maksetaan. Palvelussa näet myös muistutukset mahdollisesti puuttuvista liitteistä. Saat kotiisi postitse myös kirjallisen päätöksen.

Voit hakea myös äitiysavustusta ja lapsilisää OmaKelassa.

Toinen vaihtoehto on, että täytät ja tulostat lomakkeen Vanhempien etuushakemus SV 15 (pdf). Voit hakea samalla lomakkeella raskausrahaa, vanhempainrahaa ja äitiysavustusta. Postita hakemus ja kopio raskaustodistuksesta osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA.

Hakuaika

Voit hakea raskausrahaa, kun olet saanut raskaustodistuksen lääkäriltäsi tai neuvolasta. Vuositulon määrittelemisen takia hakemus kannattaa lähettää noin kuukautta ennen kuin jäät raskausvapaalle. Hae etuutta kuitenkin viimeistään 2 kuukauden kuluessa raskausvapaan alkamisesta.

Muista ilmoittaa työnantajalle vapaastasi ja sen pituudesta 2 kuukautta ennen vapaan aloittamista. Kysy työnantajaltasi, miten ilmoitus täytyy tehdä.

Milloin saat päätöksen?

Saat päätöksen Kelasta aikaisintaan raskausrahakauden alkamista edeltävän kuukauden aikana, kun vuositulon määrä on tiedossa. Päivärahasi voi perustua myös edellisen vanhempainpäivärahasi perusteena olleisiin tuloihin. Päätös voidaan tässäkin tilanteessa tehdä vasta sitten, kun tarkastelujakso on päättynyt. Kela vertaa, kumpi tapa tuottaa sinulle suuremman päivärahan. Päiväraha myönnetään automaattisesti sinulle edullisemmalla tavalla.

Jos raskausvapaa on osittain tai kokonaan palkallista, Kela voi antaa päätöksen raskausrahasta vasta kun työnantaja on hakenut raskausrahaa palkalliselta ajalta. Usein työnantaja ei voi antaa tietoja raskausvapaan palkan määrästä etukäteen vaan vasta sen jälkeen, kun vapaasi aikainen palkka on maksettu. Tämä tarkoittaa, että saatat saada Kelasta raskausrahapäätöksen vasta kun olet jo jäänyt raskausvapaalle.

Ilmoita muutoksista

Muista ilmoittaa Kelaan muutoksista elämäntilanteessasi, jotta etuus voidaan maksaa oikein. Raskausrahan saamiseen vaikuttaa esimerkiksi töissä käynti vapaan aikana.

Ilmoituksen voit tehdä OmaKelassapuhelimessa tai palvelupisteessä.

Lue lisää

Sivu päivitetty 30.1.2024

Mitä mieltä olet sivusta?