Apoteksmeddelande 5-2023: Tillsyn över förskrivningen av biologiska läkemedel – konsekvenser för apoteken | FPAGå till innehållet
Pressmeddeleande

Tillsyn över förskrivningen av biologiska läkemedel – konsekvenser för apoteken

Publicerad 30.6.2023

Apoteksmeddelande 5/2023

Sedan 1.1.2023 måste läkare enligt lag välja att förskriva det vid tidpunkten för förskrivningen förmånligaste preparatet av saluförda, sinsemellan jämförbara och alternativa biologiska läkemedel och biosimilarer. Om en läkare förskriver ett dyrare preparat, ska valet motiveras med en patientspecifik medicinsk eller terapeutisk grund som antecknas i receptet. FPA övervakar att skyldigheten fullgörs.

Vi har informerat läkarna om detta: Anvisningar för läkare om förskrivningen av läkemedel | Samarbetspartner | FPA (kela.fi) 

Konsekvenser för apoteken

Om en läkare i ett telefon- eller pappersrecept har motiverat förskrivningen av ett dyrare biologiskt läkemedel eller en biosimilar, måste apoteket anteckna motiveringen i det recept som lagras i Receptcentret. 

Tillsynen påverkar förskrivningen av de förmånligaste läkemedlen och biosimilarerna och därför är det viktigt att apoteken beaktar en ökande efterfrågan på de förmånligaste preparaten i sin lagerhantering. Enligt den respons som FPA får från läkare tar apoteket kontakt för att få ett nytt recept på ett dyrare preparat som apoteket har på lager, då det inte finns ett förmånligare preparat att tillgå på apoteket.  


Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner/läkemedelsgruppen/ teamet för läkemedelstillsyn

Senast ändrad 7.7.2023