Recept på biologiska läkemedel gäller endast för 1 år åt gången | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Recept på biologiska läkemedel gäller endast för 1 år åt gången

Publicerad 29.11.2023

Från ingången av år 2023 gäller en förordningsändring som innebär att alla recept på biologiska läkemedel ska gälla för 1 år åt gången. Om man använder biologiska läkemedel är det bra att kontrollera receptets giltighetstid med den behandlande läkaren eller apoteket.

Genom ändringen av förordningen utvidgades giltighetstiden på 1 år till att gälla alla recept på biologiska läkemedel. Enligt de tidigare bestämmelserna gällde giltighetstiden på 1 år endast recept på de biologiska läkemedel för vilka det fanns tillgång till en biosimilar.

De ändringar i patientdatasystemen som stöder förordningen har delvis gjorts under år 2023, men i några system är ändringarna fortfarande ogjorda. Därför är giltighetstiden i Kanta-tjänsten 2 år för en del av de recept på biologiska läkemedel som föreskrevs efter den 1 januari 2023 trots att de i själva verket gäller endast 1 år.

De personer som använder biologiska läkemedel lider av bland annat reumatiska sjukdomar, psoriasis, diabetes eller cancer. I Fimeas söktjänst för läkemedel kan man se vilka läkemedel som är biologiska.

Läkare och apotek har anvisats om ändringen

Myndigheterna strävar efter att säkerställa att läkemedelsbehandlingarna fortsätter problemfritt utan avbrott. Institutet för hälsa och välfärd THL och Fimea sände ett informationsbrev till läkare och apotek den 29 september 2023.

Läkare har anvisats att förnya de recept som begärs även om det ser ut som om de är giltiga 2 år. Läkare rekommenderas också att förnya recepten i samband med mottagningsbesöken om giltighetstiden på 1 år håller på att löpa ut, och även om patienten inte har begärt det.

Även apoteken anvisas att kontrollera att giltighetstiden för de biologiska läkemedlen är korrekt och att sända en begäran om att förnya receptet när den giltighetstid på 1 år som anges i förordningen håller på att löpa ut.

Snart kan apoteken erbjuda billigare biologiska läkemedel

Läkarna påfördes redan vid ingången av 2017 en lagstadgad skyldighet att förskriva det förmånligaste biologiska läkemedelspreparatet. I och med en lagändring som träder i kraft vid ingången av år 2024 kan i fortsättningen även apoteken byta ut biologiska läkemedel till det förmånligaste preparatet. I praktiken kommer utbytet av biologiska läkemedel på apotek att införas stegvis från och med början av april 2024.

Genom att utvidga läkemedelsutbytet till apoteken vill man effektivisera användningen av biosimilarer och dämpa ökningen av kostnaderna för läkemedelsersättningar. En biosimilar, dvs. ett motsvarigt preparat, är lika effektivt och säkert som det ursprungliga biologiska läkemedlet.

Läs mer

Senast ändrad 6.3.2024