Fenfluramin från 1.10.2023 | FPAGå till innehållet
Pressmeddeleande

Grundersättning för fenfluramin från 1.10.2023 utifrån ersättningsrätt 3085

Publicerad 14.9.2023

Läkemedelssubstans: Fenfluramin
Läkemedelspreparat: Fintepla
Sjukdom: Epilepsi

Vad förändras?

Läkemedlet Fintepla berättigar från 1.10.2023 till grundersättning (40 %) utifrån ersättningsrätt

  • 3085. Fenfluramin.

Innan dess är läkemedlet inte ersättningsgillt.

Vem kan få ersättning?

Rätt till grundersättning för fenfluramin kan beviljas patienter från 2 års ålder med Dravets syndrom när läkemedlet används som tilläggsläkemedel.

Se de nya villkoren för beviljande av den nya ersättningsrättigheten på FPA:s webbplats.

Läs mer

Senast ändrad 18.9.2023