3085 Fenfluramin | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3085 Fenfluramin

(G40, G41)

Fenfluramin är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3085) beviljas på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar epilepsi.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas patienter från 2 års ålder för behandling av epileptiska anfall vid Dravets syndrom när läkemedlet används som tilläggsläkemedel och när

  • anfallen inte har kunnat kontrolleras med vedertagna antiepileptika enligt god vårdpraxis.

Utlåtandet ska, förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat, innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan samt en beskrivning av antalet epileptiska anfall och anfallens frekvens.

Rätt till ersättning beviljas första gången för nio månader.

Behandlingens effekt bedöms första gången när behandlingen pågått 6 månader.

Fortsatt rätt till ersättning kan beviljas för viss tid, det vill säga för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget om antalet anfall minskat med 30 procent jämfört med utgångsläget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
SjukdomErsättningsnummer
Epilepsi och därmed jämförbara kramptillstånd111

Läs mer