Avakopan från 1.10.2023 | FPAGå till innehållet
Pressmeddeleande

Grundersättning för avakopan från 1.10.2023 utifrån ersättningsrätt 3084

Publicerad 14.9.2023

Läkemedelssubstans: Avakopan
Läkemedelspreparat: Tavneos
Sjukdom: Vaskuliter

Vad förändras?

Läkemedlet Tavneos berättigar från 1.10.2023 till grundersättning (40 %) utifrån ersättningsrätt

  • 3084. Avakopan.

Innan dess är läkemedlet inte ersättningsgillt.

Vem kan få ersättning?

Rätt till grundersättning för avakopan kan beviljas vuxna patienter för behandling av svår, aktiv granulomatös polyangit (GPA) eller mikroskopisk polyangit (MPA).

Se villkoren för beviljande av den nya ersättningsrättigheten på FPA:s webbplats.

Läs mer

Senast ändrad 20.9.2023