3084 Avakopan | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3084 Avakopan

(M31.3, M31.7)

Avakopan är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3084) beviljas på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar vaskuliter.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas vuxna patienter för behandling av svår, aktiv granulomatös polyangit (GPA) eller mikroskopisk polyangit (MPA), i kombination med en rituximab- eller cyklofosfamidregim.

Grundersättning beviljas för oavbruten behandling med avakopan i högst 12 månader.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdomen innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, det vill säga för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst ett år i taget.

Läs mer

Senast ändrad 7.2.2024