Ersättningsrätt 3079 från 1.11.2023 | FPAGå till innehållet
Pressmeddeleande

Ändringar från 1.11.2023 i fråga om de enheter som kan ge utlåtande vid ersättningsrätt 3079

Publicerad 28.9.2023

Läkemedelssubstans: Romosozumab
Läkemedelspreparat: Evenity
Sjukdom: Osteoporos

Vad förändras?

Läkemedlet Evenity berättigar till grundersättning (40 %) utifrån ersättningsrätt

  • 3079. Romosozumab.

Från 1.11.2023 kan ersättningsrätt också sökas med ett läkarutlåtande B av en specialistläkare som behandlar osteoporos. Tidigare krävdes ett utlåtande från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar osteoporos. De medicinska villkoren ändras inte.

Vem kan få ersättning?

Se villkoren för beviljande av ersättningsrättigheten på FPA:s webbplats.

Läs mer:

Senast ändrad 16.10.2023