3079 Romosozumab | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3079 Romosozumab

(M80, M81)

Romosozumab är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3079) beviljas på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar osteoporos eller av en specialistläkare som behandlar osteoporos.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas vid behandling av svår osteoporos hos postmenopausala kvinnor med hög risk för fraktur:

  • minst två tidigare lågenergifrakturer varav den ena är en höft- eller kotfraktur och det har gått högst 2 år sedan den senaste frakturen eller
  • efter en lågenergifraktur i höft eller kota när patienten inte har svarat tillräckligt på antiresorptiv behandling (till exempel med bisfosfonat eller denosumab) eller patienten har kontraindikationer mot sådan behandling.

Rätt till ersättning beviljas inte patienter som tidigare fått behandling med romosozumab.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan. I fråga om osteoporos ska de diagnostiska grunderna för sjukdomen beskrivas.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för sammanlagt högst ett år.

Läs mer

Senast ändrad 15.11.2023