Maribavir från 1.1.2024 | FPAGå till innehållet
Pressmeddeleande

Grundersättning för maribavir från 1.1.2024 utifrån receptanteckning

Publicerad 11.12.2023

Läkemedelssubstans: Maribavir
Läkemedelspreparat: Livtencity
Sjukdom: Cytomegalovirusinfektioner

Vad förändras?

Läkemedlet Livtencity berättigar från 1.1.2024 till grundersättning (40 %) utifrån någondera av följande anteckningar som en läkare gjort på receptet:

  •  ’Stamcellstransplantation, avsaknad av behandlingssvar’

eller

  • ’Organtransplantation, avsaknad av behandlingssvar’.

Innan dess är läkemedlet inte ersättningsgillt.

Vem kan få ersättning?

En läkare kan göra anteckningen gällande maribavir på receptet vid behandlingen av infektion orsakad av cytomegalovirus (CMV) hos vuxna som har genomgått stamcells- eller organtransplantation och vars sjukdom inte har svarat på minst en av följande behandlingar:

Se villkoren för den nya receptanteckningen på FPA:s webbplats.

Läs mer

Villkor gällande receptanteckningen för maribavir

Principerna och processen kring uppkomsten av en ersättningsrättighet

Senast ändrad 18.12.2023