Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Maribavir

Maribavir är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Grundersättning beviljas vuxna patienter som har genomgått stamcellstransplantation eller organtransplantation på nedanstående villkor.

Särskild utredning

För att påvisa att de medicinska villkoren för grundersättning för maribavir uppfylls krävs inget läkarutlåtande, utan en läkare ska under 'Särskild utredning' på receptet ha antecknat ’Stamcellstransplantation, avsaknad av behandlingssvar’ eller ’Organtransplantation, avsaknad av behandlingssvar’.

Medicinska villkor

Grundersättning för maribavir beviljas för behandling av infektion eller sjukdom orsakad av cytomegalovirus (CMV) hos vuxna som har genomgått hematopoetisk stamcellstransplantation eller transplantation av solida organ och vars sjukdom inte har svarat på minst en av följande behandlingar (ganciklovir, valganciklovir, cidofovir eller foskarnet).

Läs mer

Meddelande: Grundersättning för maribavir från 1.1.2024 utifrån anteckning på receptet

Söktjänsten för läkemedel

Senast ändrad 5.3.2024