Ersättningsrätt 133 från 1.1.2024 | FPAGå till innehållet
Pressmeddeleande

Ändringar i ersättningsrätt 133 från 1.1.2024

Publicerad 11.12.2023

Läkemedelssubstans: Bukspottkörtelenzymer
Läkemedelspreparat: Bukspottkörtelenzympreparat
Sjukdom: Svår kronisk bukspottkörtelinsufficiens

Vad förändras?

Bukspottkörtelenzympreparat berättigar till specialersättning (100 %) utifrån ersättningsrätt

  • 133. Svår kronisk bukspottkörtelinsufficiens.

Från 1.1.2024 kan ersättningsrätt sökas med ett läkarutlåtande B av den behandlande läkaren.
Tidigare förutsattes att diagnosen och bedömningen av läkemedelsbehovet skulle grunda sig på undersökningar vid en enhet för inre medicin, gastroenterologi eller pediatrik inom den specialiserade sjukvården. Samtidigt förtydligas ersättningsrättens ordalydelse samt preciseras villkoren för beviljande av ersättningsrätten när det gäller bestämningen av elastas.

Vem kan få ersättning?

Se villkoren för beviljande av ersättningsrätten på FPA:s webbplats.

Läs mer

Villkoren för beviljande av ersättningsrätt 133

Principerna och processen kring uppkomsten av en ersättningsrättighet

Senast ändrad 18.12.2023