133 Svår kronisk bukspottkörtelinsufficiens | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

133 Svår kronisk bukspottkörtelinsufficiens

(C25, E84, K90.3)

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett läkarutlåtande B av den behandlande läkaren.

Rätt till specialersättning beviljas också för behandling av cystisk fibros.

I utlåtandet ska beskrivas den kliniska sjukdomsbilden, de tillbörliga diagnostiska undersökningarna (inklusive bestämning av elastas) samt behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

Läs mer

Senast ändrad 15.1.2024