Tezepelumab från 1.2.2024 | FPAGå till innehållet
Pressmeddeleande

Grundersättning för tezepelumab från 1.2.2024 utifrån ersättningsrätt 3089

Publicerad 17.1.2024

Läkemedelssubstans: Tezepelumab
Läkemedelspreparat: Tezspire
Sjukdom: Astma

Vad förändras?

Läkemedlet Tezspire berättigar från 1.2.2024 till grundersättning (40 %) utifrån ersättningsrätt

  • 3089. Tezepelumab.

Innan dess är läkemedlet inte ersättningsgillt.

Vem kan få ersättning?

Rätt till ersättning för tezepelumab kan beviljas för behandling av astma hos vuxna eller ungdomar,
12 år och äldre.

Se villkoren för beviljande av den nya ersättningsrättigheten på FPA:s webbplats.

Läs mer

Villkoren för beviljande av ersättningsrätt 3089

Principerna och processen kring uppkomsten av en ersättningsrättighet

Senast ändrad 17.1.2024