3089 Tezepelumab | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3089 Tezepelumab

(J45)

Tezepelumab är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3089) beviljas för behandling av svår astma på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar astma.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas om läkemedlet används som tillägg vid behandling av svår astma hos vuxna och ungdomar, 12 år och äldre, när

  • astman är otillräckligt kontrollerad trots hög dos inhalerad kortikosteroid i kombination med ett annat läkemedel och
    • patienten har haft minst tre försämringsperioder under det föregående året.

Om patienten redan använder ett biologiskt läkemedel som är avsett för behandling av astma kan man i stället för det föregående året beakta det år som föregår användningen av det biologiska läkemedlet.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas första gången för högst ett år.

Fortsatt rätt till ersättning kan beviljas för viss tid, det vill säga för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst fem år i taget. Fortsatt rätt till ersättning kan beviljas om antalet försämringsperioder per år har minskat till hälften eller färre än hälften jämfört med utgångsläget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
SjukdomErsättningsnummer
Kronisk bronkialastma och kroniska obstruktiva lungsjukdomar som nära påminner om denna203

Läs mer

Senast ändrad 22.2.2024