FPA testar skrivtolkning i distansservicen vid Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning | FPAGå till innehållet
Meddelande

FPA testar skrivtolkning i distansservicen vid Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning 

Publicerad 31.10.2023

FPA inleder ett försök där kunderna kan få service och kortvarig distanstolkning i form av skrivtolkning via distansservicen vid Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning. Avsikten är att utreda hur skrivtolkning lämpar sig för användning i distansservicen.   


Från och med 7.11.2023 kan kunderna få service och kortvarig distanstolkning i form av skrivtolkning via distansservicen vid FPA:s center för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning. Tidigare har distansservice och distanstolkning tillhandahållits på finskt teckenspråk. Det är fråga om ett försök som ska pågå i ungefär ett halvt år.

Distansservicen vid Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning fungerar som en jour. Kunden kan till exempel beställa en tolk, ringa FPA:s kundtjänst tillsammans med tolken eller sköta ärenden i anslutning till studietolkning eller tilläggstimmar. Distansservicen kan även användas för korta distanstolkningsuppdrag utan tidsbokning. Det kan gälla till exempel att kunden vill boka en läkartid, ringa till daghemmet eller skolan eller sköta ett enkelt bankärende.

– Servicekonceptet för skrivtolkning på distans är detsamma som konceptet för distansservice på teckenspråk, men förutom på finskt teckenspråk får kunderna nu service även i form av skrivtolkning, i huvudsak på finska, säger Sari Paloposki, chef för Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning.  

Under försöket har distansservicen i textformet öppet tisdagar och onsdagar kl. 9–12 samt torsdagar kl. 12–15. En kund som använder skrivtolkning får kontakt med distansservicen via en länk på webbplatsen för Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning

Försöket grundar sig på en utredning om textsamtalstjänstens framtid

Försöket med skrivtolkning på distans grundar sig på förslag som lagts fram av en arbetsgrupp som behandlade textsamtalstjänstens framtid. I sin slutrapport betonade arbetsgruppen vikten av att tjänsterna är tillgängliga för alla. 

I arbetsgruppen deltog kundorganisationer, FPA, kommunikationsministeriet, justitieministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet.

Läs mer

Senast ändrad 7.11.2023