Du hinner ännu svara på enkäten om tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Du hinner ännu svara på enkäten om tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning

Publicerad 15.12.2023

 

 

Vi samlar in kundernas tankar kring tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning. Vi är bland annat intresserade av vad våra kunder anser om distanstolkning och tolkning i arbetslivet. Enkäten är öppen till den 7 januari 2024.

FPA har börjat planera nästa upphandling av tolktjänster för personer med funktionsnedsättning. Kunderna hos tolktjänsten kan påverka utvecklingen av tjänsten genom att svara på enkäten. 

Vi har skickat enkäten till alla kunder som har beställt tolkning 2022–2023 och som har angett sin e-postadress i kunduppgifterna. Enkäten har även skickats till kundernas kontaktpersoner. E-postadresserna har tagits ur FPA:s kunduppgifter. 

Det går också bra att svara på enkäten på nätet:

Enkät: Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning; kundenkät 2023

Enkäten kan besvaras till och med 7.1.2024 kl. 23.59

Ditt svar är viktigt, eftersom bara kunderna har erfarenhet av hur tolktjänsten fungerar i deras vardag. Vi hoppas att så många av tolktjänstens kunder som möjligt svarar på enkäten och deltar i utvecklingen av tjänsten.

Så här svarar du på enkäten

Svara på enkäten på nätet eller via den personliga länk som du har fått per e-post. Du kan vid behov fylla i enkäten tillsammans med en tolk. 

Frågorna finns i textform på svenska och finska samt på finlandssvenskt och finskt teckenspråk. Det är frivilligt att svara på enkäten, och svaren påverkar inte de förmåner eller tjänster som du får från FPA. Det tar ungefär 15 minuter att svara, men tiden kan variera mycket. Vi ber dig reservera en lugn stund för att svara.

Alla svaren behandlas konfidentiellt. Uppgifter om svaren lämnas inte ut till personer som inte deltar i genomförandet av enkäten. Vi använder uppgifterna enbart i syfte att utveckla tolktjänsten och publicerar dem så att det inte är möjligt att identifiera enskilda uppgiftslämnare.

Om du har frågor eller vill ge respons på enkäten kan du skicka e-post till vatu@kela.fi.

Läs mer:

FPA börjar planera upphandlingen av tolktjänster för personer med funktionsnedsättning | Privatpersoner | FPA 

Senast ändrad 15.12.2023

Vad tycker du om sidan?