Työmarkkinatuki | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Työmarkkinatuki

Työmarkkinatuki on toinen Kelan maksamista työttömyystuista. Se turvaa toimeentuloasi, kun haet töitä.

Voitko saada työmarkkinatukea?

Voit saada työmarkkinatukea, jos olet työtön ja

 • tulet ensi kertaa työmarkkinoille tai et ole ollut riittävän pitkään töissä eli et täytä työssäoloehtoa
 • olet saanut jo enimmäisajan ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa.

Jos työssäoloehtosi täyttyy, työttömyystukesi on peruspäiväraha tai ansiopäiväraha.

Lue lisää työssäoloehdosta ja muista työttömyystuista.

Voit saada työmarkkinatukea niin pitkään kuin työttömyytesi jatkuu, sillä sen kestoa ei ole rajoitettu. Kun haet työmarkkinatukea, selvitämme kuitenkin, onko sinulla tarvetta tuelle. Tätä kutsutaan tarveharkinnaksi.

Odotusaika, jos sinulla ei ole ammatillista tai korkeakoulututkintoa

Jos sinulla ei ole ammatillista koulutusta tai korkeakoulututkintoa, voit saada työmarkkinatukea vasta odotusajan jälkeen. Lukio ei ole ammatillinen koulutus. Odotusaika koskee kaikenikäisiä työnhakijoita.

Odotusaika on 21 viikkoa eli noin 5 kuukautta.

Odotusaikaa ei ole, jos saat työmarkkinatukea välittömästi perus- tai ansiopäivärahan enimmäisajan jatkoksi.

Odotusaika alkaa, kun

 • jäät työttömäksi ja ilmoittaudut työttömäksi työnhakijaksi
 • päätoimiset opintosi ovat päättyneet ja ilmoittaudut työttömäksi työnhakijaksi
 • korvaukseton määräaika eli karenssi päättyy
 • työssäolovelvoite täyttyy.

Odotusaika silloin, jos olet saanut työssäolovelvoitteen

Jos olet alle 25-vuotias ja TE-palvelut on asettanut sinulle työssäolovelvoitteen, odotusaika alkaa vasta, kun olet täyttänyt velvoitteen.

Lue lisää alle 25-vuotiaan työssäolovelvoitteesta.

Mikä lyhentää odotusaikaa?

Odotusaikaa lyhentävät seuraavat täydet kalenteriviikot:

 • Olet ollut työssä, joka voidaan lukea työssäoloehtoon.
 • Olet työllistynyt yrittäjänä, ja työ voidaan lukea yrittäjän työssäoloehtoon.
 • Olet saanut työttömyystukea edellisen 2 vuoden aikana. Odotusaikaa lyhentävät myös viikot, jolloin olisit muuten ollut oikeutettu työttömyystukeen, mutta et ole saanut työttömyystukea odotusajan, työmarkkinatuen tarveharkinnan (tulojen) tai omavastuuajan takia. 
 • Olet saanut työttömyystukea toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä edellisen 2 vuoden aikana.

Esimerkiksi TE-toimiston asettaman karenssin aikana tehtyä työtä ei kuitenkaan voida vähentää odotusajasta.

Kuinka paljon voit saada työmarkkinatukea?

Työmarkkinatuki on
37,21 e/pv
Keskimäärin tuki on 
800,02 e/kk

Työmarkkinatukea maksetaan 5 päivältä viikossa (myös arkipyhiltä). Maksat veroa työmarkkinatuesta.

Voit saada työmarkkinatukea, vaikka saisit osa-aikaisia töitä tai enintään 2 viikkoa kestävän kokoaikaisen työn. Silloin työmarkkinatuki maksetaan soviteltuna eli pienempänä sen mukaan, miten paljon tienaat. Lue tarkemmin sovitellusta tuesta.

Arvioi työmarkkinatuen määrä

Siirry laskuriin

Korotukset tukeen

Työttömyystuen suojaosa ja lapsikorotukset poistuivat 1.4.2024

Kelan työmarkkinatuesta poistuivat 300 euron suojaosa ja lapsikorotukset 1.4.2024.

Lue lisää

Jos osallistut työllistymistä edistävään palveluun, voit saada sen ajalta työmarkkinatuen korotettuna. Korotusosa on 5,29 e/pv eli keskimäärin 111 e/kk. Korotusta voi saada yhteensä korkeintaan 200 arkipäivää.

 Työmarkkinatukea pienentävät tulot

Työmarkkinatuen määrää vähentävät

 • omat työtulosi
 • vanhempiesi tulot, jos asut heidän kanssaan
 • muut kuin palkkatulosi, esimerkiksi pääomatulot.

Jos saat palkkaa esimerkiksi osa-aikatöistä, se vähentää työmarkkinatuen määrää. Saat silloin soviteltua työmarkkinatukea.

Kela käyttää ensisijaisesti viimeksi valmistuneen verotuksen mukaisia tietoja muista kuin palkkatuloista. Jos tulosi ovat muuttuneet merkittävästi, ilmoita siitä Kelalle.

Otamme huomioon myös sellaiset pääomatulot ja muut kuin palkkatulot, jotka on saatu muuna kuin työttömyysaikana. Toistuvat tulot, esimerkiksi osingot, jaetaan vuoden ajalle.

Jos asut vanhempiesi kanssa, heidän tulonsa voivat vaikuttaa työmarkkinatukesi määrään. Tukea ei kuitenkaan alenneta, jos vanhempiesi tulot ovat yhteensä enintään 1 781 e/kk. Jokainen vanhempiesi huollettavana oleva, samassa taloudessa asuva alaikäinen lapsi nostaa tulorajaa 106 e/kk.

Jos vanhempien tulot ylittävät tulorajan, työmarkkinatuestasi vähennetään puolet tulorajan (1 781 e/kk) ylittävästä tulosta. Saat kuitenkin aina vähintään puolet työmarkkinatuestasi.

Voit arvioida laskurilla, vaikuttavatko vanhempiesi tulot työmarkkinatukesi määrään.

Vanhempien perhetilanneJotta saat täyden työmarkkinatuen, vanhempasi voivat ansaita yhteensä enintään:Vanhempien yhteenlasketut tulot, joiden ylityttyä saat 50 % työmarkkinatuesta

Ei huollettavia lapsia

1 781 e/kk2 581 e/kk
1 lapsi1 887 e/kk2 687 e/kk
2 lasta1 993 e/kk2 793 e/kk
3 lasta2 099 e/kk2 899 e/kk
4 lasta2 205 e/kk3 005 e/kk
5 lasta jne.2 311 e/kk3 111 e/kk

Sinun pitää ilmoittaa työmarkkinatuen hakemuksessasi vanhempiesi tulot, jos asut heidän kanssaan. Jos et ilmoita niitä, sinulle myönnetään automaattisesti 50 % työmarkkinatuesta.

Jos pystyt osoittamaan, etteivät vanhempasi pysty tukemaan sinua taloudellisesti, voit saada työmarkkinatuen ilman vähennystä. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi, jos vanhemmillasi on suuria velkoihin liittyviä menoja.

Jos osallistut työllistymistä edistävään palveluun, saat siltä ajalta täyden työmarkkinatuen, vaikka asuisit vanhempiesi kanssa.

Joonatan saa työmarkkinatukea ja asuu äitinsä kanssa. Lisäksi kotona asuu hänen 8-vuotias veljensä. Äidin palkka on 2 200 e/kk. Äidillä ei ole palkkatuloista vähennettäviä työmatkakuluja, mutta hän maksaa työttömyyskassan jäsenmaksua 84 euroa vuodessa. Se vähennetään hänen tuloistaan.

Täysimääräisestä työmarkkinatuesta (37,21 e/pv) vähennetään 50 % tulorajan (1887 e) ylittävistä äidin tuloista. Joonatan saa työmarkkinatukea 31,30 euroa päivässä.

Työmarkkinatukea hakeva Elli asuu äitinsä ja isänsä kanssa. Elli on täysi-ikäinen, ja taloudessa asuu lisäksi 3 alaikäistä sisarusta. Vanhempien yhteenlasketut tulot ovat 4500 e/kk, joten ne ylittävät työmarkkinatuen vanhempien tulorajan (vanhempien tuloraja perheessä, jossa on 3 alaikäistä lasta, on 2866 euroa). Sen perusteella Elli saisi työmarkkinatukea 50 % suuruisena.

Elli toimittaa Kelaan selvityksen siitä, että vanhemmat ovat velkajärjestelyssä. Vanhemmilla ei ole mahdollisuutta tukea täysi-ikäistä tytärtään taloudellisesti, sillä perheessä on myös alaikäisiä huollettavia. Elli saa täyden työmarkkinatuen.

Omat pääomatulosi ja muut tulosi voivat vähentää työmarkkinatuen määrää. Ne ovat siis tarveharkinnassa huomioon otettavia tuloja. Pääomatuloja ovat esimerkiksi vuokra-, metsä-, korko- ja osinkotulot (myös osakesäästötilille maksettavat osinkotulot).

Työmarkkinatuen määrään vaikuttavat myös

 • omaishoidon tuki
 • perhehoitajan palkkiot
 • tekijänoikeuskorvaukset
 • osittainen varhennettu vanhuuseläke.

Voit kuitenkin saada tuloja tiettyyn rajaan asti, ilman että ne vaikuttavat tukeesi.

Muut kuin palkkatulosi eivät pienennä työmarkkinatukeasi seuraavissa tilanteissa:

 • Olet täyttänyt 55 vuotta ja työssäoloehtosi on tullut täyteen ennen työttömäksi jäämistä.
 • Osallistut työllistymistä edistävään palveluun.

Pääomatuloilla ja muilla tarveharkinnassa huomioon otettavilla tuloilla on tuloraja. Voit saada tuloja tulorajaan asti ilman, että ne vaikuttavat tukeesi. Tarveharkinnan tuloraja on eri asia kuin palkkatulojen suojaosa. Jos saat palkkatuloja, voit saada soviteltua työttömyystukea. Sovittelussa huomioidaan palkat, tarveharkinnassa kaikki muut tulot.

Lue lisää palkkatulojen vaikutuksesta työmarkkinatukeesi.

Yksin asuva työtön

Jos asut yksin, työmarkkinatukeasi pienentävät ne pääomatulot ja muut kuin palkkatulot, jotka ylittävät tulorajan 311 e/kk. Täydestä työmarkkinatuesta vähennetään summa, joka on 75 % tulorajan ylittävistä tuloista.

Avio- tai avoliitossa oleva tai alaikäisten lasten vanhempi

Jos olet avio- tai avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa tai alaikäisten lasten vanhempi, tuloraja on 1 044 e/kk. Tulorajaa nousee 130 eurolla jokaista huollettavaa lasta kohden. Täydestä työmarkkinatuesta vähennetään summa, joka on 50 % tulorajan ylittävistä tuloista.

Jos saat muita tukia, niiden määrä vähennetään yleensä suoraan saamastasi työmarkkinatuesta. Jos saat joka kuukausi maksettavaa tukea, sen määrä yhtä päivää kohden lasketaan siten, että koko kuukauden tuen määrä jaetaan 21,5:llä.

Näin haet työmarkkinatukea

 1. Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluihin (tyomarkkinatori.fi). Työmarkkinatukea ei voida maksaa, jos et ole ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi.
 2. Hae työmarkkinatukea OmaKelassa.
 3. Ota liitteistä kuvat ja lähetä ne OmaKelassa. Hakemuksessa kerrotaan, mitä liitteitä tarvitset.
 4. OmaKelassa näet, onko hakemuksesi ratkaistu, kuinka paljon tukea saat ja milloin se maksetaan. Palvelussa näet myös muistutukset mahdollisesti puuttuvista liitteistä. Saat päätöksen myös kotiisi postitse, jos et ole luopunut paperipostista.

Jos et voi käyttää OmaKelaa, postita hakemus Kelaan. Tallenna lomake Työttömyysetuushakemus TT1 (pdf) laitteellesi ja täytä se tallentamisen jälkeen. Lähetä tulostettu lomake ja liitteet osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA.

Hae työmarkkinatukea

Kirjaudu OmaKelaan

Muista nämä, kun haet työmarkkinatukea

Merkitse hakemukseen päivät heti ensimmäisestä työttömyyspäivästä lähtien. Jätä ensimmäinen hakemus 7 työttömyyspäivän jälkeen, jotta omavastuuaika on ehtinyt kulua. Työttömyyspäiviä ovat päivät maanantaista perjantaihin.

Tämän jälkeen täytä työttömyysajan ilmoitus 2 viikon ajalta, jotta saat ensimmäisen tuen maksuerän. Siitä eteenpäin lähetä ilmoitus aina 4 viikon välein.

Voit ilmoittaa hakemuksessa työttömyysaikasi ainoastaan jälkikäteen. Työmarkkinatuen takautuva hakuaika on 3 kuukautta.

TE-palvelut lähettää Kelaan työvoimapoliittisen lausunnon, jonka Kela tarvitsee hakemuksesi ratkaisemiseen.

Hakuaika, kun siirryt ansiopäivärahalta työmarkkinatuelle

Kun ansiosidonnainen työttömyyspäivärahasi päättyy ja siirryt siltä suoraan työmarkkinatuelle, 7 arkipäivän omavastuuaikaa ei ole. Voit hakea tukea heti ensimmäisenä päivänä ansiopäivärahasi päättymisen jälkeen. Täytä työttömyysajan ilmoitus ensimmäisen kerran 2 viikon kuluttua siitä, kun olet siirtynyt työmarkkinatuelle. Sen jälkeen täytä ilmoitus 4 viikon jaksoissa.

Jos ansiopäivärahasi päättymisen ja työmarkkinatuen välissä on katko eli jos olet esimerkiksi töissä tai saat sairauspäivärahaa, omavastuuaika on 7 arkipäivää.

Esimerkki hakuajasta työttömyyden alussa

Marko jää työttömäksi 5.2. ja ilmoittautuu heti työnhakijaksi TE-palveluihin. Hänen 7 arkipäivän pituinen omavastuuaika täyttyy 13.2., joten Marko hakee työmarkkinatukea OmaKelassa 14.2.

Markon peruspäivärahan ensimmäinen maksujakso 2 viikkoa on 14.2.–27.2., joten hän voi ilmoittaa työttömyyspäivänsä OmaKelassa 28.2. Jatkossa hän täyttää ilmoituksen 4 viikon välein eli seuraavan kerran 27.3. ajalta 28.2.–26.3.

Kela saa tiedot palkkatuloista tulorekisteristä. Kela hyödyntää näitä tietoja hakemuksen käsittelyssä. Tarvittaessa pyydämme sinulta lisätietoja.

Jos olet saanut yritystuloja, osinko- tai vuokratuloja tai huomattavia korkotuloja, Kela tarvitsee niistä tositteet.

TE-palveluihin lähettämäsi liitteet eivät ole Kelan käytettävissä.

AnkkuriIlmoita muutoksista, jotka vaikuttavat työmarkkinatukeen

Jos saat työmarkkinatukea, ilmoita OmaKelassa työttömyysajan ilmoituksella

 • työttömyysaikana tekemistäsi työtunneista ja työpäivistä
 • lapsen syntymästä ja muista perhesuhteiden muutoksista

Ilmoita myös, jos tarveharkinnassa huomioon otettaviin tuloihisi tulee muutoksia. 

Kun ilmoitat muutoksista, saat tuen oikean suuruisena etkä jää ilman sinulle kuuluvaa tukea. Lue lisää muutoksista ilmoittamisesta.

Jos et ilmoita muutoksista, sinulle voidaan maksaa tukea aiheettomasti ja voimme joutua perimään sitä myöhemmin takaisin. Lue lisää  takaisinperinnästä.

Tarkista myös, miten elämäntilanteesi muutos vaikuttaa muihin Kelalta saamiisi tukiin.

Aiheesta selkokielellä ja viittomakielellä

Jäikö jotain epäselväksi?

Kysy chattirobotilta tai soita Kelan asiakaspalveluun.

020 692 210
020 692 210

Mitä muuta elämääsi kuuluu?

 • Kaipaatko apua asumismenoihin?

  Asumistuki voi paikata pienentyneitä tuloja ja auttaa asumismenoissa. Lue, mihin menoihin asumistukea voi saada.

 • Jos toimeentulo on tiukoilla

  Työttömyyden aikana rahaa voi olla todella vähän. Silloin toimeentulotuki voi auttaa pahimman yli.

 • Sairastuitko?

  Jos olet sairaana, kannattaa hakea työttömyystuen sijaan sairauslomaa ja sairauspäivärahaa. Näin esimerkiksi peruspäivärahan 400 päivän enimmäisaika ei kulu sairausloman aikana.

Sivu päivitetty 12.6.2024