Toimeentulotuki

Voit hakea toimeentulotukea, jos rahasi eivät riitä välttämättömiin menoihin. Välttämättömiä menoja ovat esimerkiksi asumisen menot, ruoka, terveydenhoito ja vaatteet.

Toimeentulotuessa on kolme osaa:

 • perustoimeentulotuki
 • täydentävä toimeentulotuki
 • ehkäisevä toimeentulotuki.

Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta.

Sinulla voi myös olla erityisiä menoja, joihin et voi saada perustoimeentulotukea. Tällöin kunta voi myöntää sinulle täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea.

Hae aina ensin Kelasta perustoimeentulotukea. Voit tarvittaessa hakea samalla hakemuksella myös täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea.

Kela voi pyynnöstäsi siirtää täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea koskevan hakemuksesi kunnan käsiteltäväksi. Voit hakea perustoimeentulotukea kuluvalle kuukaudelle tai seuraavalle kuukaudelle.

Lue tarkempia tietoja, miten tuen hakeminen etenee Kelan sivuilta (selkosuomeksi)

Lue lisää perustoimeentulotuen hakemisesta Kelan sivuilta (yleissuomeksi)
 

Mihin menoihin tukea voi saada?

Perustoimeentulotuki on tarkoitettu välttämättömiin menoihin, kuten ruokaan ja vaatteisiin.

Perustoimeentulotuki muodostuu perusosasta ja muista perusmenoista.

Perusosa

Perusosa on kiinteä rahasumma, jotka on tarkoitettu tavallisiin arjen menoihin.

Perusosaan sisältyvät

 • ruokamenot
 • vaatemenot
 • vähäiset terveydenhuoltomenot (esimerkiksi itsehoitolääkkeet, joihin ei tarvita lääkemääräystä)
 • henkilökohtaisesta puhtaudesta ja kodin puhtaudesta aiheutuvat menot
 • paikallisliikenteen käyttö
 • sanomalehden tilaus
 • puhelimen ja tietoliikenteen käyttö sekä verkkoyhteydet
 • harrastukset ja virkistys
 • muut vastaavat jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot.

Kun toimeentulotuen määrää lasketaan, jokaiselle perheenjäsenelle huomioidaan oma perusosansa.

Kun haet tukea, sinun ei tarvitse esittää kuitteja tai laskuja näistä menoista.

Muut perusmenot

Tilanteesi mukaan tukea voidaan lisäksi myöntää myös muihin perusmenoihin.

Näitä menoja ovat

 • asumismenot (esimerkiksi vuokra, vastike, sähkö, kotivakuutus ja omakotitalon hoitomenot)
 • välttämättömät muuttokustannukset
 • julkisen terveydenhuollon menot, jotka eivät sisälly perusosaan (esimerkiksi terveyskeskuksen asiakasmaksut, reseptilääkkeet ja silmälasit)
 • lasten kunnallisen päivähoidon menot
 • koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan menot
 • tietyt menot, jotka aiheutuvat etävanhemmalle lapsen tapaamisesta
 • välttämättömän henkilötodistuksen, oleskeluasiakirjan tai matkustusasiakirjan hankintamenot.

Jos haet tukea näihin menoihin, sinun pitää toimittaa niihin liittyvät selvitykset (esimerkiksi vuokrasopimus tai lasku). Kela ottaa huomioon nämä menot kokonaisuudessaan, jos ne ovat kohtuullisen suuruisia.

Lue lisää