Mikä on toimeentulotuki?

Voit hakea toimeentulotukea, jos rahasi eivät riitä välttämättömiin menoihin. Välttämättömiä menoja ovat esimerkiksi vuokra, ruoka, terveydenhoito ja vaatteet.

Toimeentulotuessa on kolme osaa:

 • perustoimeentulotuki
 • täydentävä toimeentulotuki
 • ehkäisevä toimeentulotuki.

Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta.

Sinulla voi myös olla sellaisia menoja, joihin et voi saada perustoimeentulotukea. Tällöin kunnan sosiaalipalvelut voi harkintansa mukaan myöntää sinulle täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea.

Hae aina ensin Kelasta perustoimeentulotukea. Kirjoita hakemuksen Lisätietoja-kohtaan ne menot, joihin tarvitset täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea. Voit pyytää samalla, että Kela siirtää hakemuksen kunnan käsiteltäväksi.

Lue tarkempia tietoja, miten tuen hakeminen etenee Kelan sivuilta (selkosuomeksi)

Lue lisää perustoimeentulotuen hakemisesta Kelan sivuilta (yleissuomeksi)
 

Mihin menoihin tukea voi saada?

Perustoimeentulotukea ei voi saada kaikenlaisiin menoihin. Se on tarkoitettu välttämättömiin menoihin, kuten asumiseen ja ruokaan.

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävät menot jaetaan perusosaan ja muihin perusmenoihin.

Perusosa

Perusosaan on laskettu valmiiksi arjen tavalliset menot, kuten ruoka ja vaatteet. Kun haet tukea, sinun ei tarvitse esittää kuitteja tai laskuja näistä menoista.

Jokaiselle perheenjäsenelle otetaan huomioon
oma perusosansa.

Perusosaan sisältyvät

 • ruokamenot
 • vaatemenot
 • vähäiset terveydenhuoltomenot (esimerkiksi itsehoitolääkkeet, joihin ei tarvita reseptiä)
 • henkilökohtaisesta puhtaudesta ja kodin puhtaudesta aiheutuvat menot
 • paikallisliikenteen käyttö
 • sanomalehden tilaus
 • puhelimen ja tietoliikenteen käyttö sekä verkkoyhteydet
 • harrastukset ja virkistys
 • muut vastaavat jokapäiväiseen elämään kuuluvat menot.

Muut perusmenot

Voit hakea tukea lisäksi myös muihin perusmenoihin.

Jos haet tukea näihin menoihin, sinun täytyy toimittaa menoihin liittyvät kuitit ja laskut Kelaan hakemuksen liitteenä.

Kela ottaa huomioon nämä menot kokonaisuudessaan, jos ne ovat kohtuullisen suuruisia.

Muita perusmenoja ovat

 • asumismenot (esimerkiksi vuokra, vastike, sähkö, kotivakuutus ja omakotitalon hoitomenot)
 • välttämättömät muuttokustannukset
 • julkisen terveydenhuollon menot, jotka eivät sisälly perusosaan (esimerkiksi terveyskeskuksen asiakasmaksut, reseptilääkkeet ja silmälasit)
 • lasten kunnallisen päivähoidon menot
 • koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan menot
 • tietyt menot, jotka aiheutuvat etävanhemmalle lapsen tapaamisesta
 • välttämättömän henkilötodistuksen, oleskeluasiakirjan tai matkustusasiakirjan hankintamenot.

Lue lisää