Usein kysyttyä toimeentulotuesta | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Usein kysyttyä toimeentulotuesta

Toimeentulotuki on henkilön tai perheen viimesijainen taloudellinen tuki, joka kattaa elämän perusmenoja.

Toimeentulotuessa on kolme osaa:

 • perustoimeentulotuki
 • täydentävä toimeentulotuki
 • ehkäisevä toimeentulotuki

Sinulla voi olla oikeus saada perustoimeentulotukea, jos tulosi ja varasi eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihisi, kuten asumiseen, ruokaan, terveydenhoitoon ja vaatteisiin. Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Toimeentulotuki on veroton etuus.

Hyvinvointialueen sosiaalipalvelut voivat harkintansa mukaan myöntää lisäksi täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea.

Toimeentulotuki on viimesijainen tuki ja sen määrään vaikuttavat kaikki käytettävissäsi olevat tulot ja varat, mukaan lukien sosiaalietuudet (esimerkiksi Kelasta, työeläkevakuutuksesta tai työttömyyskassasta).

Toimeentulotuen viimesijaisuus tarkoittaa sitä, että sinun pitää hakea ensin muut tuet, joihin sinulla on oikeus. Ensisijaisia Kelan tukia ovat esimerkiksi työttömyysturva, asumistuet, eläkkeet, opintotuki, vanhempainpäiväraha, sairauspäiväraha, kotihoidontuki ja elatustuki.

Oikeus perustoimeentulotukeen ratkaistaan tekemällä laskelma tuloista, varoista ja menoista. Huomioitavat tulot, varat ja menot on määritelty toimeentulotukilaissa.

 • Tuloja ovat hakijan tai perheen käytettävissä olevat nettotulot eli tulot verojen jälkeen sekä varat. Varoilla tarkoitetaan esimerkiksi pankkitilillä olevia säästöjä.
 • Menoja ovat perusosalla katettavat menot (perusosa) ja muut perusmenot. Perusosa on summa, joka on tarkoitettu jokapäiväisen elämän välttämättömiin menoihin.
 • Jos huomioidut menot ovat tuloja suuremmat, hakijalla on oikeus erotuksen suuruiseen toimeentulotukeen.

Esimerkki toimeentulotuen määrän laskemisesta

Sanna on työtön ja kahden yli 10-vuotiaan lapsen yksinhuoltaja Sipoosta. Sannalla ei ole säästöjä tai muita varoja. Hän hakee Kelasta perustoimeentulotukea tiukan taloudellisen tilanteensa vuoksi.

Perheen tuloja ovat

 • työmarkkinatuki ja lapsikorotus 595,36 euroa kuukaudessa
 • lapsilisä ja yksinhuoltajakorotus 346,32 euroa kuukaudessa
 • asumistuki 579,60 euroa kuukaudessa
 • elatustuki 392,04 euroa kuukaudessa

Tulot yhteensä:
1 913,32 euroa kuukaudessa

Perheen menoja ovat

 • vuokra 810 euroa kuukaudessa
 • vesimaksu 45 euroa kuukaudessa
 • perhekoon mukainen perusosa yhteensä 1 463,40 euroa kuukaudessa:
  • yksinhuoltaja 669,99 euroa kuukaudessa
  • ensimmäinen yli 10-vuotias lapsi 411,40 euroa kuukaudessa
  • toinen yli 10-vuotias lapsi 382,01 euroa kuukaudessa

Menot yhteensä:
2 318,40 euroa kuukaudessa

Tuloista vähennetään menot:
1 913,32 euroa – 2 318,40 euroa = -405,08 euroa

Sannan perheelle maksetaan perustoimeentulotukea 405,08 euroa kuukaudessa.

Esimerkin luvut ovat vuoden 2024 tasossa ajalle 1.4.2024 – 31.12.2024.

Voit arvioida mahdollisuutesi perustoimeentulotukeen laskurilla.

Kelan tuen voit lakkauttaa esimerkiksi soittamalla Kelan puhelinpalveluun tai ilmoittamalla asiasta OmaKelassa Viestit-toiminnolla. Hyvinvointialueen myöntämien päätösten osalta ole yhteydessä oman hyvinvointialueesi sosiaalitoimistoon.

Kela myöntää perustoimeentulotuen ja hyvinvointialue täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen.

Hae aina ensin perustoimeentulotukea Kelasta. Voit ilmoittaa samassa hakemuksessa, jos sinulla on muita menoja, jotka eivät kuulu perustoimeentulotukeen ja joihin tarvitset täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea. Kela voi pyynnöstäsi siirtää täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemuksesi liitteineen hyvinvointialueen käsiteltäväksi.

Voit hakea perustoimeentulotukea Kelasta verkossa. Myös liitteet voi toimittaa verkossa. Liitteeksi riittää esim. selkeä kännykällä otettu kuva. Tukea on mahdollista hakea myös paperilomakkeella tai suullisesti. Tarvittaessa saat ohjausta ja neuvontaa toimeentulotuen hakemisessa. Voit asioida missä tahansa Kelan palvelupisteessä. Voit myös varata ajan Kelan palvelupisteeseen tai puhelinpalveluun.

Kelan myöntämän perustoimeentulotuen perusosa kattaa

 • ravintomenot
 • vaatemenot
 • vähäiset terveydenhoitomenot
 • henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta aiheutuvat menot
 • paikallisliikenteen käyttö
 • sanomalehden tilaus
 • puhelimen ja tietoliikenteen käyttö
 • harrastus- ja virkistystoiminta
 • sekä vastaavat muut henkilön ja perheen jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot.

Kela ottaa tarpeellisen suuruisena muina perusmenoina huomioon

 • asumismenot ja omakotitalon hoitomenot
 • välttämättömät muuttoon liittyvät menot
 • taloussähköstä aiheutuvat menot
 • kotivakuutusmaksu
 • muut kuin perusosaan sisältyvät terveydenhoitomenot (esim. reseptilääkkeet)
 • lasten varhaiskasvatuksen menot sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan menot
 • lapsen tapaamisesta lapsen vanhemmalle tai lapsen kanssa asuvalle huoltajalle aiheutuvat menot siltä osin, kun lapsi tapaa eri taloudessa asuvaa vanhempaansa ja menot perustuvat kunnan toimielimen tai hyvinvointialueen vahvistamaan sopimukseen tai tuomioistuimen päätökseen
 • tarpeellisen henkilötodistuksen, oleskeluasiakirjan tai matkustusasiakirjan hankintamenot.
 • Toimeentulotuen perusosa sisältää vähäiset terveydenhoitomenot, kuten käsikauppalääkkeet ja hoitotarvikkeet. Kun menot sisältyvät toimeentulotuen perusosaan, niitä ei hyväksytä erikseen menoina.
 • Muina perusmenoina voidaan hyväksyä ensisijaisesti julkisen terveydenhuollon menoja, kuten terveyskeskusmaksut ja poliklinikkamaksut. Menot voidaan hyväksyä siltä osin, kun et saa niihin korvausta muuta kautta, kuten sairausvakuutuksesta tai vapaaehtoisesta vakuutuksesta. Sinun pitää aina esittää tositteet (esimerkiksi laskut) näistä menoista.
 • Terveydenhuollon menoina voidaan hyväksyä myös julkisen terveydenhuollon käynneistä johtuvat matkakustannusten omavastuuosuudet, julkisen hammashuollon kustannukset sekä silmälaseista aiheutuvat kohtuulliset kustannukset.
 • Yksityisen terveydenhuollon menot huomioidaan vain poikkeuksellisesti, jos esimerkiksi kiireellisyys edellyttää sitä. Käytännössä näitä tilanteita on erittäin harvoin, koska julkinen terveydenhoito hoitaa myös päivystysaikaisen terveydenhuollon.
 • Kun sinulle myönnetään Kelasta perustoimeentulotuki ja tarvitset reseptilääkkeitä, saat samalla maksusitoumuksen apteekkiin.

Kela voi myöntää maksusitoumuksen vuokravakuuteen osana perustoimeentulotukea mm. seuraavissa tilanteissa: avo- tai avioero, terveydelliset syyt, perhekoon muutos, asunnottomuus tai asunnottomuuden uhka, työpaikan tai tutkintoon johtavan opiskelupaikan saaminen toiselta paikkakunnalta taikka asunnon vaihtaminen edullisempaan Kelan tai kunnan sosiaalitoimen kehotuksesta.

Perusosa on kiinteä summa, joka on tarkoitettu jokapäiväisen elämän välttämättömiin menoihin. Näitä menoja ei huomioida erikseen perustoimeentulotuessa, vaan ne sisältyvät perusosaan yhtenä kokonaisuutena. Siksi niistä ei tarvitse toimittaa selvityksiä (esim. laskuja). Kelaan ei siis kuulu toimittaa esimerkiksi kaupan kassakuitteja tai puhelinlaskuja.

Muihin perusmenoihin liittyvät selvitykset (esim. kopio vuokrasopimuksesta tai laskusta) pitää toimittaa hakemuksen liitteenä. Yleensä Kela huomioi muut perusmenot todellisen suuruisina, ellei niitä ole pidetä kohtuuttoman suurina.

Kelaan ei toimiteta kuitenkaan uudelleen sellaisia laskuja, jotka on jo maksettu toimeentulotukena omalle tilillesi. Älä toimita myöskään liitteitä sellaisista menoista, joihin ei voi saada perustoimeentulotukea. Näitä ovat esimerkiksi sakot, veromätkyt tai auton tai kodinkoneiden osamaksut.

Muista liittää hakemukseesi kaikki tarvittavat liitteet. Näin varmistat, että hakemus voidaan käsitellä 7 arkipäivän kuluessa. Kun teet hakemuksen verkossa, näet lopuksi listan tarvittavista liitteistä. Liitteet on lueteltu myös paperisessa hakemuslomakkeessa.

Kela maksaa laskun summan yleensä sinulle itsellesi, jolloin huolehdit itse laskun maksamisesta. Lasku voidaan pyynnöstäsi maksaa myös suoraan laskuttajalle, kuten sähkö- tai vakuutusyhtiölle. Jos haluat, että Kela maksaa laskun puolestasi, esitä pyyntö jokaisessa laskussa erikseen kirjoittamalla laskuun Maksetaan laskuttajalle.

Kela maksaa laskun vain, jos sinulle myönnetty perustoimeentulotuki riittää siihen. Tarkista aina päätöksestäsi, onko kaikki laskut voitu maksaa hakemuksesi mukaisesti suoraan laskuttajalle.

Laskut on kätevintä lähettää Kelaan verkossa. Selkeä kännykällä otettu kuva riittää liitteeksi.

Lue lisää laskujen toimittamisesta

Kela antaa päätöksen perustoimeentulotuesta viimeistään 7 arkipäivän kuluessa siitä, kun hakemuksesi on saapunut Kelaan. Tämä edellyttää, että olet liittänyt hakemukseesi kaikki tarvittavat liitteet. Jos hakemus on puutteellinen, Kela pyytää sinua toimittamaan tarvittavat lisäselvitykset.

Kela maksaa perustoimeentulotuen yleensä kuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä. On suositeltavaa hakea toimeentulotukea noin kaksi viikkoa ennen sen kuukauden alkua, jolle haet toimeentulotukea. Näin maksu ehtii tulla tilillesi heti kuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä. Jos tukesi maksu ei ehdi säännölliseen maksupäivään, se maksetaan päätöksenteon yhteydessä. Maksu on siinä tapauksessa pankkitililläsi 2 pankkipäivän kuluessa päätöksestä.

Kannattaa tarkistaa, onko Kelan päätöksessä huomioitu tulosi ja menosi oikein. Jos Kelan antama päätös on mielestäsi virheellinen, voit hakea siihen tarkistusta tai tehdä oikaisuvaatimuksen.

Jos sinulla on sellaisia erityisiä menoja, joihin et voi saada perustoimeentulotukea, sinulla voi olla mahdollisuus saada hyvinvointialueelta täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea. Ole yhteydessä hyvinvointialueesi sosiaalitoimistoon.

Kela myöntää perustoimeentulotuen ja hyvinvointialue täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen. Lue tästä, mihin menoihin voit hakea Kelasta perustoimeentulotukea.

Kun tarvitset toimeentulotukea:

 1. Hae aina ensin perustoimeentulotukea Kelasta. Tarvitset päätöksen perustoimeentulotuesta, vaikka hakisit vain täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea.
 2. Voit ilmoittaa samassa hakemuksessa, jos sinulla on muita menoja, jotka eivät kuulu perustoimeentulotukeen ja joihin tarvitset täydentävää tai ehkäisevää tukea. Kela voi pyynnöstäsi siirtää täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemuksesi liitteineen hyvinvointialueen käsiteltäväksi.
 3. Jos sinulla on jo Kelan antama päätös perustoimeentulotuesta, hae täydentävää ja ehkäisevää tukea suoraan hyvinvointialueelta.

Lue lisää Kelan ja hyvinvointialueen työnjaosta. Voit hakea vastauksia myös oman kuntasi verkkosivuilta.

Toimeentulotuki on perhekohtainen etuus eli se myönnetään koko perheelle. Se tarkoittaa, että perustoimeentulotuen määrään vaikuttavat kaikkien perheenjäsenten tulot ja varat sekä menot. Siksi myös heidän tuloistaan ja menoistaan kysytään hakemuksessa.

Perheellä tarkoitetaan yhteistaloudessa asuvia vanhempia ja vanhemman alaikäisiä lapsia ja adoptiolapsia, aviopuolisoita, avopuolisoita sekä rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.

Sivu päivitetty 1.1.2024