Pikaopas perustoimeentulotukeen

Perustoimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki. Sitä voi saada henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Pikaopas neuvoo sinua tuen hakemisessa.

Näin haet toimeentulotukea

 

Perustoimeentulotuki

Sinulla voi olla oikeus saada perustoimeentulotukea, jos tulosi ja varasi eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihisi, kuten asumiseen ja ruokaan.

Lue lisää
 

Hae ensin muut tuet

Toimeentulotuki on viimesijainen etuus. Ennen perustoimeentulotuen hakemista sinun pitää selvittää, voitko saada muita tuloja tai etuuksia, esimerkiksi työttömyysturvaa ja asumistukea.

Lue lisää
 

Arvioi tuen määrä laskurilla

Laskurilla voit arvioida, onko sinulla tai perheelläsi oikeus toimeentulotukeen.

Lue lisää
 

Hae perustoimeentulotuki verkossa

Hae tukea ja toimita liitteet verkossa. Voit hakea tukea myös lomakkeella. Tukea on mahdollista hakea myös suullisesti. Ota silloin yhteyttä Kelan puhelinpalveluun tai palvelupisteeseen.

Hae etuutta Lue lisää
 

Kela palvelee

Onko sinulla tai perheelläsi tarvetta keskustella toimeentulotukeen liittyvistä asioista? Voit soittaa palvelunumeroon tai asioida missä tahansa Kelan palvelupisteessä. Kelaan voi myös varata ajan.

Lue lisää
 

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki kunnasta

Jos sinulla on erityisiä menoja, joihin et voi saada perustoimeentulotukea, voit hakea täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea kunnan sosiaalitoimesta.

Lue lisää
 

Näin haet täydentävää tai ehkäisevää tukea

Hae ensin päätös perustoimeentulotuesta Kelasta. Ilmoita samassa hakemuksessa, jos haet täydentävää tai ehkäisevää tukea. Kela siirtää pyynnöstäsi hakemuksen kuntaan, jos hakemukseen sisältyy muita kuin perustoimeentulotuessa huomioitavia menoeriä. Jos olet jo saanut päätöksen perustoimeentulotuesta, voit hakea täydentävää ja ehkäisevää tukea suoraan kunnasta.

 

Kela ja kunta tekevät yhteistyötä

Onko sinulla tai perheelläsi tarvetta keskustella kunnan sosiaalihuollon ammattihenkilön kanssa? Kela voi välittää tietojasi kunnan sosiaalitoimeen, jossa voidaan pohtia elämäntilannettasi syvällisemmin kuin Kelassa. Kunta voi tarjota myös erilaisia sosiaalihuollon palveluja, jos tarvitset niitä elämäntilanteesi tueksi.

Hakemuksesi käsittely Kelassa

 

Saat päätöksen seitsemässä arkipäivässä

Kela antaa päätöksen perustoimeentulotuesta viimeistään 7 arkipäivän (ma–pe) kuluessa siitä, kun hakemuksesi on saapunut Kelaan. Tämä edellyttää, että olet toimittanut Kelaan kaikki tarvittavat tiedot hakemuksesi käsittelyä varten.

Lue lisää
 

Katso hakemuksen tilanne verkossa

Näet OmaKelassa, kun hakemuksesi on käsitelty. Voit katsella myös tietoja muista sinulle myönnetyistä ja maksetuista Kelan tuista.

Lue lisää
 

Tuki maksetaan kuukauden 1. päivänä

Perustoimeentulotuki maksetaan tilillesi kuukauden 1. pankkipäivänä. Jos maksu ei ehdi säännölliseen maksupäivään, tuki maksetaan, kun hakemuksesi on käsitelty. Sen jälkeen maksu on pankkitililläsi 2 pankkipäivän kuluessa.

Lue lisää
 

Reseptilääkkeet apteekista maksusitoumuksella

Kun sinulle myönnetään perustoimeentulotuki, saat samalla maksusitoumuksen apteekkiin reseptilääkkeitä varten.

Lue lisää
 

Laskujen maksu Kelasta

Kun olet saanut päätöksen perustoimeentulotuesta, voit saada lisäksi tukea esimerkiksi sähkölaskuun tai kotivakuutukseen, jos se erääntyy päätöksesi voimassaoloaikana. Merkitse laskuun näkyviin henkilötunnuksesi ja tieto siitä, maksetaanko lasku suoraan laskuttajalle, vai haluatko, että Kela siirtää tilillesi rahaa, jolloin sinun tulee maksaa lasku itse. Laskut voit lähettää verkossa tai postitse.

Hae etuutta Lue lisää
 

Tarvitsetko tukea pidemmän aikaa?

Kela myöntää perustoimeentulotuen yleensä 1-2 kuukaudeksi kerrallaan. Sen jälkeen voit tarvittaessa hakea jatkoa. Jos tuloissasi ja elämäntilanteessasi ei ole luvassa muutoksia, voit hakea tukea kerralla useammalle kuukaudelle.

Lue lisää

Kun elämäntilanteesi muuttuu

 

Ilmoita muutoksista

Ilmoita välittömästi Kelaan kaikista olosuhteidesi muutoksista, jotka vaikuttavat perustoimeentulotukeen. Voit ilmoittaa muutoksista verkossa, lomakkeella tai puhelinpalvelussa.

Lue lisää
 

Tuen tarkistaminen

Kela tarkistaa perustoimeentulotuen, jos sinun tai perheesi olosuhteissa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat perustoimeentulotukeen.

Lue lisää
 

Ajanvaraus auttaa tarvittaessa

Kun elämäntilanteesi on muuttunut tai tarvitset muuten henkilökohtaista palvelua, voit varata itsellesi ajan Kelaan. Ajan voi varata puhelinpalveluun tai palvelupisteeseen.

Lue lisää