Förmåner i internationella situationer

En flyttning från Finland till utlandet eller från utlandet till Finland kan förorsaka ändringar i din sociala trygghet. Kom ihåg att alltid utreda din rätt att omfattas av den finländska sociala tryggheten och till förmåner som FPA betalar, om du:

  • flyttar stadigvarande till Finland eller till utlandet
  • vistas tillfälligt i Finland eller utomlands
  • Börjar arbeta i Finland eller utomlands. Det är viktigt att du gör en flyttningsanmälan även om ditt bosättningsland inte ändras.

Utbetalning av förmåner till utlandet

Om du bor utomlands tillfälligt, dvs. mindre än ett år, omfattas du vanligen av den sociala tryggheten i Finland. Du har i regel rätt till FPA-förmåner på samma sätt som om du fortfarande skulle bo i Finland. FPA fortsätter alltså betala ut förmåner till dig trots att du bor utomlands. Du kan också ansöka om nya förmåner.

Om du bor utomlands stadigvarande, dvs. mer än ett år, är du vanligen inte berättigad till FPA-förmåner. Utbetalningen av förmåner upphör den dag du flyttar.

Kontrollera om du omfattas av den sociala tryggheten i Finland via FPA:s e-tjänst.

FPA-förmånerna är indelade i två grupper beroende på om de gäller personer som vistas utomlands tillfälligt eller stadigvarande. Om du till exempel är en utsänd arbetstagare, statlig tjänsteman, studerande eller familjemedlem till någon av de här kan du vara berättigad till vissa FPA-förmåner trots att du bor utomlands mer än ett år. Sådana förmåner är till exempel folk- och familjepension, barnbidrag, föräldradagpenningar och moderskapsunderstöd.

Förmåner vid flytt till Finland

Om du omfattas av den sociala tryggheten i Finland kan du ansöka om förmåner från FPA. Du måste uppfylla villkoren för att förmånen ska beviljas.

Du kan kontrollera din rätt till social trygghet i Finland antingen via FPA:s e-tjänst eller genom att skicka in en ansökan på blanketten Flyttning till Finland (Y77r) till FPA, om du inte redan gjort det.

I sådana system för social trygghet som grundar sig på att du bor i landet, som det system vi har i Finland och i de andra nordiska länderna, kan du förutsättas bo i landet en viss tid innan du kan beviljas vissa förmåner. Det här medför en väntetid. I Finland gäller väntetiden bland annat föräldradagpenning och folkpension.

Som väntetid räknas också tid då du hör till den sociala tryggheten i ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz innan du flyttar till Finland.

Läs mer