Gå till innehållet

Korta avbrott kan förekomma i Suomi.fi-tjänsterna 28.4.2019 kl. 9.00 - 12.00 Mer information

Ett stöd i livets alla skeden

FPA ansvarar för den ekonomiska grundtryggheten för dem som är bosatta i Finland. Alla som omfattas av den finländska sociala tryggheten är FPA:s kunder. Också arbetsgivarorganisationer som sköter en del av sina anställdas FPA-ärenden är kunder hos FPA.

Läs mer